19 de diciembre de 2019
19.12.2019
ÚLTIMA HORA
CORONAVIRUS: Un nuevo caso en el hospital Arnau de Vilanova eleva a 10 los positivos en la Comunitat

Immunitat

19.12.2019 | 18:49

La paraula «immunitat» prové del llatí «immunitas», formada pel prefix «im-» (variant de «-in», que aporta un valor negatiu), el vocable «munis» (que significava 'càrrec o servici públic') i el sufix «-itas» (que ha derivat en el nostre sufix «-itat», amb què es conferix un valor abstractiu de 'qualitat de').
En l'Edat Mitjana, la «immunitat» feia referència a la situació en què es trobava algú a qui el monarca havia concedit el privilegi d'estar eximit de pagar tributs en atenció als servicis prestats a la Corona. Però, modernament, a partir de la separació dels poders executiu, legislatiu i judicial, la «immunitat» passà a entendre's com una prerrogativa dels membres dels parlaments, que els eximia de ser detinguts, processats o jutjats sense l'autorització prèvia de la cambra de què formen part. L'objectiu de la immunitat parlamentària era preservar els representants del poble de la ingerència dels altres poders.
Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información