29 de enero de 2020
29.01.2020
ÚLTIMA HORA
CORONAVIRUS: Un nuevo caso en el hospital Arnau de Vilanova eleva a 10 los positivos en la Comunitat

Monyica

29.01.2020 | 15:35

La paraula «monyica» és usada per una gran part dels valencians per a designar la part del cos humà en què s'articula la mà amb l'avantbraç. Uns altres valencians, especialment els que viuen en les comarques septentrionals, a esta part del cos li diuen «govanella» (que presenta les variants «govanilla», «gomanilla» o «gomanella»). En altres territoris del domini lingüístic, esta articulació és coneguda també amb el nom de «canell».

L'etimologia de «monyica» és dubtosa. La majoria d'estudiosos li atribuïxen un origen preromà, probablement relacionat amb el mot basc «muno», amb què es designa una 'xicoteta elevació del terreny'. Esta mateixa idea de prominència també apareix en altres paraules de la mateixa família, com «monyó», 'part d'un membre amputat', o «monyo», 'lligat de cabells'.

L'ús de «monyica »en textos valencians està documentat des de ben antic. En el procés al mestre Nicolau Aparici, preservat en l'Arxiu Històric Municipal d'Alzira, datat en 1588, ja es feia constar que «si fonch ab la mà uberta hó tancada hó ab la moñyca del braç».
Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información