11 de febrero de 2020
11.02.2020
Levante-emv

Pitxer

11.02.2020 | 15:12
Pitxer

Amb la paraula «pitxer» els valencians solem referir-nos a un recipient de terra cuita (almenys, així era originàriament; ara, evidentment, també se'n fan de vidre, de metall de plàstic o d'altres materials), relativament fondo, amb una ansa a un costat i un broc a l'altre, que servix per a contindre aigua o un altre líquid. Actualment, també s'utilitzen amb altres funcions ornamentals, com posar flors, espigues o altres elements.

El vocable «pitxer» està ben arrelat entre els valencians des de molt antic. En el «Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat de València», que data de l'any 1296, per a combatre el frau, s'establia que els «pitxers [...] fets fora de lo regne de València [...] no sien senyats o marcats ab lo senyal de la ciutat». Un precedent clar de la denominació d'origen.

Però l'origen de la paraula «pitxer» és dubtós. Pareix que prové del francés antic «pichier», i està emparentat amb l'alemany «becher» i l'italià «bichiere», 'got'. En castellà, també hi ha la forma «pichel», usada actualment en alguns països americans, com Costa Rica o Nicaragua.

Més informació...

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información