La paraula «símptoma» prové del llatí tardà «symptoma», i este de la forma homònima grega, que era el resultat de la unió de diversos components: per una banda, el prefix «sym-», que significa 'conjuntament, alhora' (i que apareix actualment en paraules com «simpatia» o «sincronia»); per una altra, el grup «pto(sis)», que significa 'caiguda', i finalment el sufix «-ma», que indica el resultat d'una acció.

Entre els antics filòsofs grecs ja s'usava este vocable per a referir-se a un fenomen que n'acompanya un altre; però, més tard, concretament en el segle II abans de Crist, Galé —un dels metges més importants de l'Antiguitat clàssica— ja el feia servir amb un valor semblant a l'actual, per a referir-se a les manifestacions externes que solen acompanyar una determinada afecció (com per exemple febra, tos, mucositat, fatiga...).

Les malalties no es manifesten de la mateixa manera en totes les persones; per això es parla precisament dels malalts «asimptomàtics», que són aquells que, tot i haver contret una malaltia, no en presenten els símptomes més típics, però poden actuar com a agents infecciosos, contagiant la malaltia a altres persones.