El «surrealisme» és un moviment cultural amb projecció en diverses disciplines artístiques, com ara la pintura, la música, el cine o la literatura. Sorgí a França durant el primer terç del segle XX, impulsat per l'escriptor André Breton, que buscava potenciar els recursos creatius dels artistes transcendint l'estricta realitat física percebuda a través dels sentits per a representar una realitat personal, sovint reclosa en el subconscient, a través de la imaginació o de l'exploració dels propis somnis. En gran part, el surrealisme es fonamenta en les teories del psicoanalista austríac Sigmund Freud.

El mot «surrealisme» prové del francés «surréalisme», compost del prefix «sur-», que significa 'super-', i el substantiu «réalisme», 'realisme'. Durant algun temps es propicià la forma adaptada «superrealisme», que no acabà de quallar, tot i que encara consta en els diccionaris com a variant secundària.

Per la seua banda, l'adjectiu derivat «surrealista», desbordant el perímetre semàntic de l'àmbit artístic, ha passat a usar-se també per a referir-se a situacions que, de tan estranyes i absurdes, pareixen irreals.

Més informació