La «vacuna» és un preparat compost per una suspensió de microorganismes, vius o morts, que s'introduïx en el cos per a estimular la formació d'anticossos i aconseguir així la immunització contra diverses infeccions.

El nom de la paraula «vacuna» prové de «vaca», i es diu així perquè el metge i naturalista anglés Edward Jener, l'inventor de la primera vacuna contra la pigota, es va adonar que les persones que estaven en contacte amb les vaques no contreien esta malaltia. A partir d'esta observació, provà d'inocular a persones sanes el virus de la pigota de les vaques, que tenia un caràcter benigne, a fi d'immunitzar-les contra el devastador virus conegut com a «Variola». El procediment no estava exempt de risc, però resultà enormement efectiu. De fet, actualment la pigota es considera totalment erradicada.

En valencià, a més de «vacuna», s'ha generat també la variant «vaccí», presa per via culta del llatí «vaccinus», que connecta amb la forma que han adoptat altres idiomes, com ara l'anglesa «vaccine», la francesa «vaccin», l'alemanya «Vakzine» o la italiana «vaccino».

Més informació...