Amb la paraula «pinya» es designa un òrgan dels pins i altres coníferes, format per escames grosses, d'estructura llenyosa, disposades al voltant d'un eix helicoidal. El mot pinya prové del llatí «pīnea», que inicialment funcionava com a adjectiu, amb el significat de 'propi del pi'. La pinya, en llatí, es deia «pīnea nux», 'anou del pi', amb què es feia referència al fruit dels pins, els «pinyons». Però, en realitat, no totes les pinyes tenen fruit. Hi ha pinyes femelles, que efectivament generen eixes llavors, i pinyes mascles, més menudes i situades en les branques més altes dels pins, que produïxen pol·len. Les pinyes femelles s'obrin i es tanquen, segons les condicions ambientals, per a permetre la pol·linització. Si se sap observar-les, les pinyes són un baròmetre natural.

Les pinyes apareixen representades en l'art de diverses civilitzacions, com ara la cultura maia, l'egípcia, la grega i la romana. Simbolitzen la fertilitat, la prosperitat, l'hospitalitat, la solidaritat... L'expressió «fer pinya» incidix precisament en la força d'un grup de persones quan es mantenen unides amb un objectiu comú.

Més informació