Continuant amb el propòsit d’explanar el significat de ‘farda’, ens trobem que, a més d’usar-se en referència a un tribut medieval aplicat a mudèjars i jueus, un altre dels sentits es referix als objectes que algú s’endú en un viatge, especialment les provisions per a menjar. I d’ací va passar a referir-se, de manera genèrica, al conjunt de coses poc valuoses —o totalment inútils— que se solen guardar per no tirar-les, pensant que en un futur ens podran tornar a resultar útils.

Este ús de ‘farda’ segurament està relacionat amb ‘fardell’ (en castellà, ‘fardo’), amb què es designa la roba o altres objectes embolicats amb un mocador per a poder traslladar-los més fàcilment d’un lloc a un altre. Però l’etimologia de ‘fardell’ també és incerta. Potser és una deformació de ‘farcell’, forma que deriva de ‘farcir’, «omplir una cosa amb una altra», embotir.

La llengua té més preguntes que respostes. Però sovint hem tendit a considerar explicacions canòniques el que no són més que simples hipòtesis. Necessitem ancorar les nostres conviccions sobre bases fermes.