El riu Cervol naix a cinc quilòmetres al nord de Morella, en un partida coneguda com a Cap de Riu, prop del port de Torre Miró, i desemboca a Vinaròs, precisament en la platja del Riu Cervol. Este riuet, poc cabalós, en la capçalera és conegut també amb el nom de les Corces. Sense entrar ara en si esta denominació és una adaptació de la paraula castellana «corzo» o té un caràcter genuí, el que és evident és que amb este nom s'al·ludix a un mamífer remugant, de la família dels cèrvids, una miqueta més gran que la cabra, de color gris rogenc, amb unes banyes berrugoses que s'enforquillen cap a la punta. És exactament el mateix animal que es designava amb el nom «cervol», diminutiu de «cervo», i per això precisament es pronuncia aguda, fent recaure la vocal tònica sobre la «o» de l'última síl·laba. Així és com els habitants d'aquelles comarques valencianes pronuncien el nom d'este riu. I no ho diuen malament. Clar que no! Al remat, s'ha aplicat un procediment habitual per a formar moltes paraules, en què el sufix «-ol», afegit a la forma primitiva, li conferix un caràcter diminutiu, tal com passa, per exemple, en «cossiol», derivada de «cossi»; i també en «cabeçol», «pinyol», «rierol», «sequiol», «ventijol» i moltes altres.

Este animal arribà a ser tan abundant en aquelles terres que, segons es fa constar en els Establiments de la Torre del Comte (població de la Matarranya pròxima a Morella), que daten de l'any 1503, s'organitzaven batudes per a caçar-los amb l'incentiu de fortes recompenses: «Qui matarà cervo, porch o lop [...] cobrarà 10 sous».

La realitat, ara, és ben diferent. Afortunadament! Els cervos són una espècie protegida, i també la nostra realitat lingüística és molt distinta de la que teníem fa tan sols unes dècades. Els errors del passat es poden esmenar. Per això la forma «cervo» està acceptada actualment en tots els diccionaris, i el diminutiu «cervol», aplicat al nom del riu, és també —com han dit sempre tots els parlants d'estes comarques— l'única denominació oficial per a referir-se a este cabal d'aigua. Si tenen ocasió, això sí, disfruten del paisatge meravellós d'aquelles contrades.

Més informació...