Els «saragüells» són uns pantalons amples, que arriben fins als genolls, amb un reforç de tela complementària en la zona de l'entrecuix, anomenada «fondello». Actualment, els saragüells s'associen a la indumentària típica dels fallers; però, com és natural, els fallers no se l'han inventat, sinó que han recuperat esta peça de roba de la vestimenta valenciana tradicional. Era usada, sobretot, pels llauradors que vivien en la zona litoral.

La paraula «saragüells» ja apareix usada en un dels documents recopilats per Francesc Pons Fuster en el llibre «La germania a Gandia i el duc Joan de Borja», que data de 1523, en què es fa menció de «dos parells de çaragüells, los uns de velut y los altres de grana». Però de ben segur que esta peça de roba ja es gastava des de molt abans. Resseguint la història de la paraula per a esbrinar el seu origen etimològic, cal relacionar-la amb el mot àrab «sarāwīl». I els indicis encara apunten a un origen més remot; concretament, al mot arameu «xarvar», que literalment significava 'cobertura de la cuixa'.

Més informació...