Alcançar-2

Actualment, el verb «alcançar» és molt habitual entre els valencians, almenys en l'expressió col·loquial; el seu ús literari, en canvi, ha anat minvant en les últimes dècades, degut en gran part al fet que alguns lexicògrafs contemporanis han considerat que es tractava d'un castellanisme. Però ¿ho és realment? La llengua és un codi complex, elaborat amb múltiples aportacions, i no sempre és fàcil determinar amb seguretat la influència que ha pogut exercir una altra llengua en la difusió de tal o tal paraula. Les relacions socials i literàries que s'han anat desenvolupat al llarg del temps han donat lloc, sens dubte, a múltiples interferències lingüístiques. Però les coincidències no sempre són fruit d'una influència exògena. Per a comprendre els fets lingüístics, sempre és útil recórrer als orígens, i resseguir després detalladament l'evolució de cada mot en les diverses llengües, deixant de banda apriorismes i prejuís que ens induïsquen a acceptar gratuïtament veus postisses o a rebutjar sense motius paraules genuïnes.

Més informació...