14 de diciembre de 2017
14.12.2017
Pilota

La Fundació trau a concurs el nou projecte esportiu per a la pilota professional

Les propostes es podran presentar en un plaç de 20 dies naturals

14.12.2017 | 20:37
La Fundació trau a concurs el nou projecte esportiu per a la pilota professional

La Fundació de Pilota Valenciana del Món Professional ha tret a concurs el nou model esportiu de l'àmbit professional de la pilota. El pròxim dia 31 de desembre conclouen els contractes dels jugadors amb la Federació de Pilota Valenciana, i la intenció és que el pròxim any siga la Fundació l'encarregada de gestionar eixos contractes, recolzada en un nou model de gestió i de projecte esportiu que es basarà en una de les propostes que ara es presentaran.

De totes formes, degut a la premura de temps, el model actual es prorrogarà fins al mes de març per que es puga disputar la Lliga Professional, tant d'escala i corda com de raspall.

S'han publicat les següents bases per a la presentació de projectes esportius per a la Fundació de Pilota Valenciana del Món Professional:

1. Objecte de la convocatòria

L´objecte de la convocatòria és la recepció de projectes que puguen servir a la Fundació per a crear el model de sistema de gestió esportiva, comunicativa i de màrqueting del món professional.


2. Format de presentació

Podran presentar projectes les persones naturals o jurídiques nacionals d´un estat membre de la Unió Europea que tinguen plena capacitat d´obrar.

El projecte esportiu contindrà les següents àrees i seguirà el següent índex:

-Introducció justificativa.
-Context d´aplicació.
-Àrea administrativa (la Fundació ja compta amb un responsable de secretaria segons marquen els estatuts).
-Àrea esportiva: sistema de competicions, servei mèdic, servei esportiu, gestió esportiva.
-Àrea de màrqueting i patrocini.
-Àrea de comunicació.

Memòria econòmica desglossada per partides, proposta de finançament i calendari d´execució.

És important marcar detalladament els criteris de realització i les referències visuals que s´aporten com a element complementari del projecte.


3. Lliurament del projecte

Les propostes es podran lliurar de dos formes:

1. Per correu postal: Carrer Marqués de San Juan, 32 baix B - 46015 València
2. Per correu electrònic: fundaciopilota@gmail.com


4. Termini de presentació

El termini per a la presentació de les propostes serà de 20 dies naturals a comptar des de l´endemà de la publicació d´aquesta convocatòria en el web oficial de la Federació de Pilota Valenciana: http://www.fedpival.es/ .


5. Valoració i selecció

Una vegada acabat el termini es valoraran tots els projectes per part de la Comissió Executiva de la Fundació.

En l´hipotètic cas que se seleccionarà un projecte concret i la Comissió Executiva decidirà contractar-lo completament amb una empresa, ho farà amb l´autor o autors del projecte elegit.


6. Confidencialitat

Totes les persones implicades en el procés de valoració dels projectes es comprometen a garantir l´absoluta confidencialitat de totes les dades personals i professionals dels mateixos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook