El Partit Popular es vol desmarcar del consens en la reapertura de la pedrera. I tenen raó. Ningú ha dit que hi haja consens de totes les parts (que més havera volgut jo). El diari ho recollia el dissabte perfectament: «Vicedo también ha mantenido encuentros con los partidos políticos». Obviament mai hi pot hi haure consens si ells el que volen és que la pedrera seguira explotant sense condicions (tal i com va aprovar en la seua moció junt al PSOE), i per la nostra part volem que es tanque en les millor condicions de restauració i el més prompte possible.

Per suposat que em vaig reunir amb ells. El PP deia que la pedrera no li interessava a ningú, que eren coses nostres, que els qui alertàvem a la població érem nosaltres. El portaveu del PSOE, ja sabeu...., en la seua tònica de no dir res excepte un comentari solt per a dir que es té que restaurar, sense argumentar res, ni proposar res. Si ells tenien constància de que la pedrera estava en funcionament haver presentat una denúncia a l'inspecció de treball.

El tema de la pèrdua econòmica, no té nom. En el pressupost del 2011, fet pel govern del PP, ja no apareixia el canon de 60.000 ? anuals de la pedrera, perquè hi hagué un desviament amb el moviment de terres del poliesportiu (Plan Camps) d'almenys, que jo tinga constància, 125.000 euros.

L'acord del govern del Sr. Hernán va ser que no es pagara el canon a canvi de tot eixe material de la pedrera que es va portar al poliesportiu. Això significa que l'any 2011, 2012 i part del 2013 la pedrera no ingressaria el famós canon.

Però, la pregunta és, si la pedrera tenia llicència fins agost del 2012, Leopoldo com podia compensar el canon fins els 2013? Si hi havia que compensar la mala gestió del poliesportiu fins 2013, perquè el PP diu a la premsa que s'ha deixat perdre 120.000 euros?

Les dos respostes estan clares.

Per la nostra part hem escoltat les opinions d'agents socials i dels partits polítics. Hem tractat d'aconseguir, amb el major consens, el nostre objectiu: que la pedrera es tanque el més prompte possible amb la màxima restauració possible.

És una obvietat que l'anterior govern no va fer cap seguiment de restauració tal i com deia la llicència que li va concedir.

A més a més primerament hem exigit garanties i seguiment controlat. I en segon lloc, hem negociat el màxim benefici per al municipi: 65.000 ? (25.000 + 25.000 + 15.000), arreglar els camins rurals sense asfaltar, les sèquies, la pista d'atletisme del parc la Rosa dels Vents, apertura d'un carrer a l'avinguda d'Espanya i d'un parc a la mateixa avinguda.