Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Reconèixer Nous drets socials

Reconèixer Nous drets socials

Reconèixer Nous drets socials

L'Espanya de 2015 no és ja la de 1978. Des d'eixes dos dates han transcorregut 37 anys en què no s'han produït, segons els socialistes, «reformes parcials per a irla adequant a les necessitats i requeriments dels temps nous» . Per este motiu, és necessari la reforma constitucional basada en quatre eixos: garantir amb suficiència els drets fonamentals, singularment els drets socials bàsics; la falta d'institucions i mecanismes que no cobrixen de manera adequada els objectius de l'Estat democràtic; un nou model territorial que millore la convivència entre espanyols, i un reforç de la vocació europeista, més social i dedicada a la integració.

Entre les propostes econòmiques, els socialistes volen incloure la reforma de l'article 135, que regula el principi d'estabilitat pressupostària. Encara que en primera instància van advocar per l'abolició de l'article, la proposta ha sigut matisada posteriorment i finalment només reclama la fixació de condicions de salvaguarda per a l'estabilitat social.

«Amb criteris de sostenibilitat, que asseguren en la distribució del gasto públic un nivell adequat i suficient de finançament dels servicis i prestacions socials». Dit d'una altra manera, que el gasto en sanitat, educació o dependència no es veja sotmés a l'arbitrarietat dels Pressupostos i que dispose d'una assignació fixa per llei.

Que es reconeguen per llei el dret a la protecció de la salut i davant de la Seguretat Social en casos de necessitat, entre les que inclou el reconeixement «del dret a una renda o ingrés mínim vital davant de situacions de carència efectiva per al manteniment d'una vida digna».

La Constitució ja reconeix expressament el dret a la vivenda, però no arreplega situacions excepcionals sorgides en anys posteriors com els desnonaments. Entre 2012 i 2014, prop de 100.000 persones van perdre la seua vivenda. La nostra proposta advoca per preveure «obligacions concretes per als poders públics, especialment en casos de desdonament».

Els socialistes també volem millorar la protecció enfront dels acomiadaments, «incloent-hi una referència expressa al dret a la tutela judicial en cas d'acomiadament injustificat».

Els socialistes considerem que cal ampliar el catàleg de drets fonamentals blindats en l'actualitat per la Constitució. Entre ells destaca una menció «expressa i específica» a la igualtat entre hòmens i dones, actualitzar i consolidar el principi de laïcitat.

Considerem fonamental redefinir l'Estat de les autonomies, amb una estructura territorial de caràcter federal. Celebrar el dia de la Constitució és defendre les normes que tenim els espanyols per a conviure.

Compartir el artículo

stats