En la confluència dels carrers Taronger i la Unió planta el seu monument faller la Comissió de Les Basses, que té el seu precedent en la Comissió Fallera Unió-Taronger fundada l'any 1970 i que plantà monument gran l'any següent, tot i que eixe any ja s'havia plantat al carrer un monument infantil. La Comissió Fallera de Les Basses es constituí com a tal l'any 1980 plantant el seu primer monument l'any següent.

La Falla porta el nom del barri on es troba ubicada. El nom del mateix fa referència a la partida rural de les Basses, actualment englobada en l'extrem meridional del nucli urbà. Resta una xicoteta zona de l'antiga partida rural sense urbanitzar envoltada per la via CV-50, la carretera de Vilella i la senda dels Pescadors. Tulell (amb el camí Fondo), les Basses i Venècia sempre han sigut conegudes per ser les zones de la ciutat més baixes o fondes; els seus noms ja diuen molt de la seua particularitat principal. En la demarcació de la comissió fallera es troba l'Institut d'Ensenyament Mitjà Rei en Jaume ubicat en el barri de les Basses. Fou el primer Institut de la ciutat i s'inaugurà en la seua actual ubicació l'any 1965. Abans el centre tingué la seua seu en l'antic edifici de l'Escola Pia des de la seua instauració oficial l'any 1950. En 1955 fou aprovat que l'Institut portara el nom de Rey Don Jaime. Dins del complex docent es troba la seu de la UNED des de 1978. Al costat del'Institut es trobaven els edificis del Camp d'Experimentació Agrícola de l'antic Institut Laboral. El recinte fou inaugurat en 1955 i desaparegué en la dècada dels noranta del segle passat.

L'actual demarcació de la comissió fallera fou el resultat d'una ampliació territorial aprovada en el VII Congrés Faller d'Alzira del 18 de noviembre de 2017. En eixe acord, i com a comissió conlindant, se li atorgà a la comissió fallera el sector urbanitzat on es troba el supermercat Family Cash des de l'any 2017.