El plenari de l’Ajuntament d’Alzira ja ha aprovat el pressupost general per al 2021, que ascendeix un total de 41.030.000 euros. És la principal ferramenta que té el Govern de la Vila per implementar les polítiques que es duran a terme en 2021. Per tant, la responsabilitat és gran i la prudència en la seua elaboració necessària, però el 2021 és un any d’incerteses pel fet extraordinari d’una crisi sanitària, social i econòmica per la COVID.

El 2020 ens ha donat una mostra que el pressupost és un document viu, i l’equip de govern, conscient de la realitat, ha hagut de fer totes les modificacions pressupostàries per tal d’afrontar la pandèmia: Des de l’atenció a les persones i famílies més vulnerables, a la implantació de mesures de prevenció i seguretat a l’Ajuntament, les ajudes de 400 euros als autònoms o la implantació del teletreball. Totes aquestes actuacions i altres han suposat una mobilització de recursos superior als 3 milions d’euros.

El pressupost del 2021 està preparat per afrontar la pandèmia de la COVID-19 i les seus conseqüències. Està caracteritzat per una política fiscal de congelació d’impostos, de fet, tots els tributs municipals a Alzira porten congelats des del 2018.

D’altra banda, la xifra d’endeutament amb la que tancarem el 2021 serà de 78 euros per habitant front als 364 euros del 2015. Un descens notable que acredita la solvència de l’Ajuntament.

Des del Govern de la Vila hem prioritzat les polítiques inclusives, el foment de l’ocupació, l’educació i la cultura. Cal destacar el servei del Sistema d’Atenció Domiciliària que atén a les persones majors i als depenents, les ajudes per a pobresa energètica i les ajudes assistencials per a les persones més vulnerables. Així mateix es continua gestionant les residències de persones majors o el Centre de Dia. Es mantenen convenis amb les entitats socials com Cáritas, la Creu Roja o Alianza Norte Perdido.

El foment de l’ocupació és una pilar bàsic de les nostres polítiques. Mitjançant IDEA, mantenim els programes 12 mesos 12 empreses, D’Alzira la reganyà i la taronja, la Setmana de l’Economia i actuacions d’emprenedurisme. Els diversos programes d’ocupació suposen una gran aportació: Fem Ocupació, el Viatge a l’Empleabilitat, el Pla d’Ocupació Social COVID-19 d’Alzira i el pla E-Covid amb la col·laboració de Labora. Aquests programes han facilitat la contractació de 47 treballadors que reforcen la neteja als edificis municipals i escoles, així com conserges per a les instal·lacions esportives per garantir les mesures de seguretat.

L’educació és una inversió de futur i es per això que destinem 140.000 euros a beques d’estudi escolar. També ajudes per a estudiants sense recursos, per a llibres i material, al transport d’estudiants i activitats extraescolars. Enguany mantenim la subvenció per a l’Escola d’Educands de la Societat Musical d’Alzira.

L’àrea de Cultura recull els diferents espais municipals que ocupen, la Casa de la Cultura, el Gran Teatre, la biblioteca, els museus i els arxius. La Casa de la Cultura mantindrà la sala d’exposicions i tallers, mentre que el Gran Teatre estarà en obres amb subvencions de la Diputació i la Generalitat, per posar-lo a punt per a celebrar al 2021 el seu centenari. La biblioteca continuarà amb les activitats lectores i festa del llibre així com la nova adquisició de llibres.

Les despeses de programacions culturals suposen una inversió de 140.000 euros, es mantenen els Premis Literaris Ciutat d`Alzira, la celebració del 9 d’octubre o les subvencions a entitats culturals. Aquest pressupost és el reflex de les nostres polítiques. És un pressupost viu i, per tant, modificable. Congela el impostos, baixa l’endeutament i augmenta les polítiques socials, el foment de l’ocupació, l’educació i la cultura com a bandera de les nostres polítiques. Per al Govern de la Vila el millor regal, el major somni i el major repte, és dia a dia, millorar la vida de les persones d’Alzira. Per tant, Alzira, la clau del futur, en marxa!