El passat dilluns 3 de maig es va iniciar la recollida selectiva de residus a Sant Joanet, la Barraca d’Aigües Vives i Manuel, un servei gestionat des de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

En els nuclis urbans de les tres poblacions que han iniciat aquesta setmana el sistema de recollida selectiva de residus es prestarà el servei en la modalitat porta a porta, en la qual els veïns trauran cada dia a la porta de casa, entre les 20.00 i les 23.00h, el poal amb els residus corresponent a eixe dia (paper i cartó, envasos lleugers, matèria orgànica i resta) perquè siguen recollits. Fora dels nuclis urbans, en urbanitzacions i disseminats i en la part baixa de Manuel, el servei es prestarà recollint els residus depositats en els contenidors localitzats en les diferents àrees d’aportació, on s’incorpora el nou contenidor marró per a la fracció orgànica.

«Amb Manuel, la Barraca i Sant Joanet som ja set els municipis on estem prestant la recollida selectiva de residus en la modalitat porta a porta, i amb la incorporació de Catadau i Gavarda completarem la prestació del servei en els municipis que actualment estan adherits al servei», va manifestar el president de la Mancomunitat, Txema Peláez.