L’Ajuntament de Gavarda, el club de caçadors, i la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental del Consell ha confirmat que, fins al 30 de juliol, es podran dur a terme batudes extraordinàries de conills de muntanya amb l’objectiu de controlar la població i reduir el mal causat en els cultius. La mesura havia sigut reclamada pels agricultors, que es troben molt preocupats pels danys que aquests xicotets animals provoquen en els tarongers.

Els perjudicis provocats pels conills han augmentat en els últims mesos. Els camps de tarongers són un indicador de la seua abundant presència, amb els troncs corcats en la base. L’ajuntament, coneixedor d’aquesta problemàtica, va elaborar un informe a l’inici de l’any que ara, ha rebut el vistiplau per part del cap del Servei Territorial de Medi Ambient. No obstant això, en ell es tenen en compte diversos condicionants a l’hora de realitzar aquestes batudes

El control de la població estarà restringit a les persones autoritzades per l’amo del camp afectat, portant el caçador en tot moment una autorització signada. Les modalitats acceptades són: Caça al salt amb escopeta amb o sense gossos, la caça a l’espera (amb l’ús de fures autoritzat), la falconeria i la caça amb arc.

«Volem previndre i minimitzar els danys al sector agrícola respectant al seu torn l’equilibri ecològic. D’aquesta manera, dotem d’eines suficients a caçadors i agricultors de cara a una major efectivitat en el control d’aquesta plaga. Els veïns i veïnes que ho necessiten només hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament i es gestionarà la seua petició», explica Vicente Mompó, alcalde de Gavarda.