Suscríbete

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Tribuna

la millor solució per evitar les inundacions a Alzira

la millor solució per evitar les inundacions a Alzira

Els alzirencs hem patit, massa sovint, inundacions provocades per la insuficiència del barranc de La Casella, especialment en el seu punt més crític: l’estretament del pont de Xàtiva que limita el pas dels cabdals ploguts a les conques dels barrancs de l’Estret, de La Casella i de Vilella, que al no poder desaiguar eleven el nivell, inundant primer la partida de Vilella i, posteriorment, impedint el drenatge de la xarxa del clavegueram urbà i del canal interceptor de Les Basses, que acaben inundant la ciutat. Ara que ja tots coincidim en que la fórmula per evitar les inundaciones és ampliar el barranc de La Casella, esperem donar a conèixer com es concreta la millor solució.

Duem anys reclament-la i hem escoltant, repetidament, la resposta de que les competències d’actuar sobre rius i barrancs les ostenta l’Administración Estatal. Que sols la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), depenent del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), pot decidir quina solució és la millor i habilitar els diners per fer-la realitat.

El passat 21 de maig el MITECO adjudicà a l’empresa TYPSA l’«Estudio para la reducción del riesgo de inundaciones de la Ribera del Júcar». L’Estudi es concreta en cinc subprojectes, d’entre el quals la CHJ, per la freqüència de les inundacions als cascs urbans, prioritza el de les actuacións als barrancs de La Casella i Barxeta.

L’Estudi determina que hi ha que ampliar el barranc de La Casella. La CHJ consigna als Pressupostos Generals de l’Estat 2023 els diners necessaris per l’expropiació dels terrenys i per efectuar les obres d’ampliació, excepte les del punt més estret. L’ocupat pels carrils de deceleració de l’enllaç de la carretera CV-50, Llíria-Tavernes, amb la CV-41, d’Alzira-Xàtiva.

La solució propossada per TYPSA consisteix en eliminar el pas elevat de la CV-50 substituint-lo per una glorieta a la cota de la mota. Amb aquesta solució, a més d’elevar l’actual fractura que el pont de Xàtiva infringeix al malecó, s’alliberen metres de la base del trapeci de la secció del pas elevat i, sobre tot, els metres que ocupa l’actual malecó que serà innecessari ja que la seua funció la farà la nova CV-50.

Al ser de titularitat de la Generalitat Valeciana (GV), aquesta ha de ser la que execute el projecte, que la CHJ determina que és necessàri per evitar futures inundacions. Amb eixe objectiu concerta reunir-se i notificar-li-ho, translladant-li el corresponent projecte valorat per tal de que consigne les partides escaients als Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2023.

Aquest és el procediment per a fer realitat un projecte tan ambiciós com el d’evitar inundacions a La Ribera, que, pel seu abast, precisa de la col·laboració coordinada de les administracions implicades.

Tot i que l’opinió pública alzirenca revindica l’execució de les obres durant aquesta legislatura, en la que, coincidint governs progressistes de coalició en les admistracions estatal, autonòmica i local, hi hauria que descartar la lluita partidista, com que els Fons Europeus previstos fins l’execució total, sobrepassen el termini de la present legislatura, és imprescindible també la col·laboració i el compromís dels diferents partits presents a la Corporació Municipal per tal de que, independenment de la composició dels governs de les futures administracions, l’ampliació del barranc de La Casella s’execute ja que ni ells ni nosaltres anem a renunciar a la millor solució.

La Federació d’associacions de veïns d’Alzira desitja s’execute, el més aviat possible, la solució que ens lliure de futures inundacions. Confia en que, amb la modelització que du a terme TYPSA, la solució aportada serà la més viable i la millor. Espera que el procés de decisió fins l’execució siga totalment transparent i amb eixe objectiu s’ha adreçat a la Direcció i la Redacció de l’Estudi, demanant que ja que l’actuació als barrancs de La Casella i Barxeta, ha estat prioritzada per la Confederació Hidrogràfica, una vegada concretades les actuacions, efectuen la presentació pública en Alzira de les solucions contemplades.

Ens han contestat que la CHJ ja ho té previst i que probablement es farà el proper mes de març. La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira (Faavv) s’ha adreçat al President de la CHJ sol·licitant-li-la formalment, oferint-li la col·laboració que necessite per tal de que el compromís expressat pel Sr. Polo durant l’acte del passat juny -«Seguro que alguno de los proyectos lo tendremos antes y se podrá mandar al ministerio para que se inicie el expedediente de contratación de las obras»- es materialitze en partides pressupostàries concretes que facen realitat l’anhel alzirenc d’acabar amb les inundacions el més aviat possible.

Al mateix Ple extraordinari en el que l’Ajuntament d’Alzira demanava al President del Govern que incloguera la partida per l’ampliació del barrac de La Casella als PGE 2022, la corporació aprovà la construcció de la segona fase del Canal interceptor de Les Basses, a hores d’ara ja en execució i que esperen entre en funcionament abans d’aquesta tardor, amb el que les pluges que fins ara baixaven i inundaven el barri de l’Alquenència, que du el nom del barranc que les conduia fins al Xúquer abans de ser ocupat per la trama urbanitzadora, seran conduides pel canal, que si no pot desaiguar pels elevats nivells del barranc de La Casella, inundaran el barri de Les Basses amb l’agreujant de dur artificialment unes aigües que abans no drenaven allí.

Aquest és el motiu pel qual l’ampliació del barranc de La Casella enguany, sense esperar al 2023, és urgent i prioritaria per l’Ajuntament d’Alzira.

Tant els PGE com els PGV inclouen enguany partides destinades a Alzira que podrien transferir-se per ampliar el barranc de La Casella i construir la glorieta que substituïsca el pas elevat de la CV-50. Ajornant la destinació de les partides pressupostades fins al 2023 amb les partides previstes als PGE i PGV del 2023 per la CHJ i la GV per l’ampliació del Casella. Com a darrera opció també pot contractar-se un crèdit pont.

Esperem dels nostres representants polítics la determinació i l’asertivitat amb la que renunciaren a les partides pressupostades per desdoblar l’avinguda de La Ribera per a que es destinaren a executar el Canal Interceptor de Les Basses, més urgent i necessari. Enguany li correspon a l’ampliació del barranc de La Casella.

Els alzirencs no podem fugir d’aportar més de 350 milions d’euros amb els que contribuïm al manteniment de les administracions de l’Estat, del que sí que disposem és d’un cens de més de 33.000 electors amb els que donar suport als polítics que aconseguisquen acabar amb les inundacions al nostres barris.

La funció dels tècnics és trobar la millor solució, la dels polítics, aportar els diners per fer-la realitat.

* Signen l’article junt a Voro Pérez, Bea Martínez i José Vte. España de l’aavv l’Alquerieta; Ariana Albelda i Enric Daries de l’aavv Anna Sanchis; Rosa Sansano i Andrés Viguín de l’aavv Basses-Ribera; Maribel Corts i Paco Gil de l’aavv de La Vila i M.ª Jesús Sànchez de l’aavv de Vilella.

Compartir el artículo

stats