Opinió

Un consens necessari contra les inundacions a Alzira

Voro Pérez.

Voro Pérez. / Levante-EMV

Voro Pérez *

La segona fase del Canal Interceptor ja està acabada. Les aigües que ploguen a les conques dels barrancs del Respirall, Fosc, Gràcia Maria i camí de l’Arena, tributaris de la conca del barranc de l’Alquenència, seran desviades cap al barranc de la Casella. Aquest permetrà l’entrega mentre el seu nivell siga inferior a 18,20msnm. En sobrepassar-lo, automàticament, tancarà les comportes basculants, deixant el Canal com tanc de tempestes. Una vegada ple desbordarà pel carrer Gandia inundant Alzira.

Canal interceptor que canaliza las escorrentías hacia el barranco de la Casella.

Canal interceptor que canalitza les escorrenties cap al barranc de la Casella. / Perales Iborra

L’estudi de la UPV confirmà que per a que el Canal Interceptor siga efectiu, hi hauria que ampliar el barranc de la Casella. Eliminant l’estretament que li produeix el ramal de la CV-50 a l’antiga CV-41 que sols permet cabdals fins 74 mts3/seg. La CHJ, afegeix que per protegir Alzira per al període de retorn de 100 anys, hi ha que recuperar la cota 21 de la mota que condueix el barranc fins el Xúquer, rebaixada on està el pont i suprimir-lo. La solució passa per redissenyar l’enllaç, conduint el trànsit cap un lloc on l’amplària del barranc permeta el pas dels 247 mts3/seg necessaris per tal d’evitar inundacions.

Que la CV-50 siga la responsable de les inundacions que provoca el barranc de la Casella, sembla que no és suficient per a que la Generalitat Valenciana, que ostenta la competència, accedisca a redissenyar-la per evitar-les.

Eliminada l’excusa de l’infrafinançament quan aconseguírem que els PGE2023 inclogueren la partida finalista de 5MM a la GV per ampliar el barranc de la Casella, les alzirenques esperem conèixer la solució que planteja la Generalitat.

L’ajuntament d’Alzira, fent ús de les seues competències, a més d’haver fet la segona fase del Canal amb recursos propis, ha instat la desprotecció de l’edifici del Molí per tal d’alliberar espai per l’ampliació del barranc de la Casella. Mentrestant la Generalitat Valenciana ni tan sols s’ha manifestat favorable a que la CV-50 faça la funció de mota per poder destinar l’espai de l’actual mota per ampliar el barranc.

L’actuació per reduir la inundabilitat d’Alzira, evidència la necessitat d’una solució global definitiva que resolga també el trànsit. Quina és la proposta de la Generalitat?

Agrairem que les regidores i la diputada alzirenques dels partits que formen part del Govern Valencià intercedisquen en defensa de la solució aprovada unànimement a l’ajuntament el 25.05.22: «Remodelación del enlace de la CV-41 con la CV-50 a nivel de la cota 21 para disponer del espacio del actual malecón de protección».

Imatge del barranc de la Casella a l'altura de la Tanca de Sant Antoni.

Imatge del barranc de la Casella a l'altura de la Tanca de Sant Antoni. / Perales Iborra

De no reproduir amb la GV el consens municipal, abans de tornar els 5MM, proposem destinar-los a ampliar el barranc a 31 mts fins l’Avda de La Ribera i a 45 fins la tancà de Sant Antoni, en aquest tram, aigües amunt del pont de Xàtiva, no hi ha conflicte de competències. Sols adjudicar amb l’obra el projecte que desenvolupe les solucions de les actuacions previstes a l’Estudi d’alternatives per la reducció del risc d’inundabilitat a La Ribera. Així es facilitarà l’entrega del Canal, disminuint també el risc d’inundacions.

Signants: José Vte. España i Beatriu Martínez per l’aavv de l’Alquerieta, Enric Daries per la d’Anna Sanchis, Omar Sansaloni per la de Basses-Ribera, Francesc Gil per La Vila, Mª Jesús Sánchez per la de Vilella i Voro Pérez per la Faavv-Alzira.