ESPECIAL:

Vila Nova

Prado

Mercat

PRIMERA:

Màrtirs

Corea

Beniopa

Roís de Corella

SEGUNDA:

Lluís Belda

Carrer Major i Passeig

Crist Rei

El·líptica

Grau

Sant Josep - Raval

TERCERA:

Sant Nicolau - Mosquit

Alquerieta i Museu Faller

Benirredrà

República Argentina

CUARTA:

Serpis

Escola Pia

Benipeixcar

Parc Alqueria Nova

Jardinet

Marqués de Campo-Perú