18 de mayo de 2020
18.05.2020
Levante-emv
OPINIÓ

A propòsit de l'ampliació de terrasses

18.05.2020 | 13:18
A propòsit de l'ampliació de terrasses

El Govern municipal de Gandia, junt a les forces polítiques representades a l'Ajuntament i els agents socials, agrupats en el Fòrum Econòmic i social, hem posat en marxa un paquet de mesures dirigides a reforçar el teixit econòmic de la ciutat. Moltes d'eixes mesures han resultat pioneres en el conjunt de les administracions locals de l'Estat.

Doncs bé, l'hostaleria ha sigut la principal beneficiària de les més importants: Entre d'altres, l'eliminació de les taxes de les terrasses a partir de la declaració de l'estat d'alarma, la modificació de l'ordenança d'ocupació de via pública per tal de poder disposar d'una major flexibilitat en situació de crisi com aquesta i la creació d'una dotació de 2 milions d'euros per a subvencions directes per als establiments afectats pel tancament per l'estat d'alarma de fins a 1.500 euros.

Per tot això, és inqüestionable la predisposició de l'Ajuntament a abordar el re-apertura dels establiments del sector amb tota la flexibilitat i generositat necessàries per tal de normalitzar l'activitat en el termini més curt possible. I les terrasses són l'element més important de que es disposa, ara per ara, per tal d'avançar cap a eixa normalitat. Crec que no es pot qüestionar la sensibilitat de l'Ajuntament de Gandia cap al sector de la hostaleria i la restauració, tan important per a la nostra ciutat. No es pot qüestionar, dic, sense entrar en subjectivitats o, el que és pitjor, distorsionant interessadament la realitat.

Però el que no podem fer, ni farem mai, és des-protegir la salut (de l'empresariat, el personal, clientela de l'hostaleria i dels vianants), ni incomplir la Llei. Especialment la que articula eixa protecció. I la Llei que regula el desplegament de les terrasses en la Fase 1 estableix dos límits: el "50% de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior" i "la distancia física de al menos 2 m. entre las mesas o agrupaciones de mesas". A més, faculta els ajuntaments a ampliar la superfície "€respetando, en todo caso, la proporción del 50% entre mesas y superficie disponible y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública".

A les limitacions físiques preexistents a l'hora d'abordar una ampliació (existència de guals per a vehicles, accessos a vivendes i comerços, limitacions de la façana pròpia, etc.) s'afegeixen les marcades per la l'Ordre Ministerial. Especialment l'última que, com és normal, protegint l vianant, qui ha de mantindre també la distància reglamentària, obliga a reposar la superfície per a vianants que transformes en terrassa.

Sí que és veritat que eixe condicionant últim i determinant, podria desaparèixer a l'inici de la fase 3, perquè es suposa que la situació sanitària haurà millorat sensiblement. Cal tindre en compte que entre els anuncis i la legislació final, solen produir-se nombrosos canvis. Però eixe és el marc en el que estem treballant: una etapa provisional entre l'11 de maig i el 8 de juny. I una altra a partir del 8 de juny, Sempre i quan es complisquen els canvis de fase previstos i el seu marc legal corresponent ho permeta.

Què estem fent? Accelerant les inspeccions per ajustar el número de taules acceptable dins del marc legal, diguem-ne provisional, i començar a analitzar el que seria el marc futur. Eixes inspeccions són individuals, una a una, i estan fent-se a tots els qui han sol·licitat l'ampliació i a altres que no l'han demanada. Com a resultat, després d'haver revisat 248 terrasses (la pràctica totalitat de les obertes), s'ha aconseguit pujar el 50% de mòduls sobre l'any anterior, que marca la llei, al 75%. Una millora sensible. Vull aclarir que aquesta és una mitjana, perquè cada cas és diferent d'un altre. Moltes d'aquestes ampliacions, totes on ha estat possible, s'han fet baixant les terrasses a la calçada.

Totes aquestes autoritzacions provisionals podran ser revisades de nou quan entren en joc els dos factors: La desaparició de l'exigència de reposició de l'espai ampliat que mencionava abans i la creació d'espais tancats al trànsit que estem estudiant el Govern municipal amb l'objectiu d'intentar ampliar les zones de vianants i també de les terrasses.

Aquesta és la situació i no pot ser d'una altra manera si no et botes la Llei, o poses en perill la salut de les persones. I com he dit, nosaltres no ho farem mai. Per tant, el dur treball per millorar les condicions de re-apertura dels establiments que estan fent les àrees de Comerç i Mobilitat, continuarà fins que entrem en fase de normalitat.

Esperem i demanem que els empresaris del sector continuen confiant en aquest treball i sol·licitant les ampliacions en la web de l'Ajuntament. I, totes i tot, esforçant-nos per seguir escrupolosament les indicacions de l'Autoritat sanitària per a l'eixida ràpida de la crisi. Entre totes i tots ho aconseguirem.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook