L’Ajuntament de la Font d’en Carròs convoca per al curs acadèmic 2020/2021 ajudes dirigides a l’adquisició de llibres de text del 2º cicle d’Educació Infantil. La quantia total de les ajudes a concedir ascendeix a un màxim de 4.800,00€. La dotació individual total per alumne/curs s’estableix com a màxim en 50€. En cap cas l’ajuda superarà l’import de la factura d’adquisició dels llibres. Les bases i la sol·licitud están en : www.lafontdencarros.es/…/ajudes-ladquisicio-llibres-.