El Centre Polivalent va acollir el taller «Ròtova, municipi obert. Encontre local per la transparència», per avaluar el treball realitzat en transparència i poder donar noves passes.

Entre els objectius hi havia els de fomentar el coneixement per la ciutadania dels principis del govern obert i la transparència a través de formació específica; afavorir que l’exercici de govern es realitze amb subjecció a principis ètics i en garantia del servei públic; impulsar espais de diàleg entre la ciutadania i personal polític i tècnic, i potenciar la participació ciutadana donant a conéixer els diferents espais establits.