El departament muicipal d’Esports de Gandia ha posat en marxa el concurs fotogràfic «L’esport no es rendeix», una iniciativa destinada a reflectir com la pandèmia provocada per la Covid-19 ha afectat el món de l’esport. Paral·lelament, una vegada finalitzat el concurs s’organitzarà una mostra fotogràfica amb fins a 80 imatges seleccionades que podran ser vistes del 23 de novembre al 13 de desembre en una mostra que es realitzarà en la via pública. A

Aquestes fotografies tindran un reconeixement econòmic de 80 euros. Les bases per a participar poden consultar-se en www.gandia.es.

La regidora d’Esports, Lydia Morant, explica que la temàtica de les fotografies serà Gandia i la pràctica esportiva dels seus ciutadans; de l’Esport de Competició, les instal·lacions esportives o com ens ha afectat la Covid-19 i com ens hem adaptat.

Cada autor podrà presentar un màxim de 10 obres, que, obligatòriament, estaran realitzades durant el període de la pandèmia. Es valorarà la qualitat artística i el valor documental de les imatges. Totes les fotografies hauran de ser originals, no premiades ni publicades en cap altre concurs i estar lliures de drets que puguen tindre tercers. La tècnica serà lliure però no s’acceptaran imatges alterades electrònicament ni fotomuntatges.

Les fotografies hauran de ser entregades en el Servei d’Esports (Avinguda dels Esports,4 de Gandia) en horari de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores fins avui 6 de novembre. Posteriorment, un jurat decidirà les imatges seleccionades el 20 de novembre de 2020.