dolores fayos muñoz. La veïna d’Ador, «Lola de Bayona», ha complit 100 anys. Una circumstància per la quye l’ajuntamenr la vol felicitar, a ella i a la família. El consistori li ha oferit un senzill detall, donades les circumstàncies actuals, perquè l’organització d’un acte institucional ara mateix no és possible. El poble li desitja a Dolores Fayos Muñoz molta salut.