Encara no ha acabat l’anterior crisi causada per l’especulació urbanística i ja estem parlant altra vegada del mateix, l’especulació no dorm mai. El poble valencià no ens hem caracteritzat mai per una política de conservació del patrimoni arquitectònic, hem apostat majoritàriament per l’especulació, la massificació, per unes enormes platges buides la major part de l’any, en definitiva per la quantitat enfront de la qualitat i sembla que no hem aprés.

Ara, seguint aquesta típica línia d’actuació, s’acaba de presentar una proposta de modificació del PGOU de Gandia per tal d’augmentar l’edificabilitat de la part central de la Colònia Ducal, amb la intenció de fer allí un negoci privat, que pot ser un hotel, aparthotel o apartaments turístics en altura, sense tindre en consideració el que açò pot suposar per a una de les poques icones arquitectòniques del segle XX amb què conta la nostra platja.

La Colònia Ducal té un valor arquitectònic, cultural i patrimonial únic, no sols per a la nostra ciutat, sinó per a tot el País, perquè aquest projecte dels anys seixanta és l’únic complex residencial de vacances del Moviment Modern a la costa valenciana. Aquesta fou la segon gran empresa arquitectònica d’una platja de Gandia pràcticament verge, i on l’alçament de l’Hotel Bayrén, realitzat tres anys abans, havia marcat l’arribada de la modernitat al nostre litoral. Aquests projectes marcaren unes pautes que, per desgràcia, el desarrollisme dels anys setanta va destruir, obrint les portes al tsunami de ciment que caracteritzà les darreres dècades del litoral valencià. D’haver seguit amb el model impulsat a la Ducal, amb una ocupació baixa de les parcel·les, unes altures limitades i amplis espais enjardinats, l’actual fisonomia de les nostres platges seria molt diferent, estaríem parlant de qualitat enfront a quantitat. La falta de visió de les administracions va portar a una manca d’ordenació urbanística d’aquests espais, a un «deixar fer», que s’hi va traduir en una massificació de les construccions i en un procés especulatiu de caràcter exponencial que arribà al seu màxim exponent en l’època del PP.

La proposta que es presenta ara modifica clarament no sols l’entorn més directe de la Ducal, sinó també, l’estructura i les solucions arquitectòniques aplicades al conjunt, en el que representa un atac frontal al nostre patrimoni i a la nostra història com a gandians i gandianes.

Per a Compromís, la defensa del patrimoni cultural i natural de la nostra ciutat i del nostre País sempre ha estat una prioritat política de primer ordre. És per açò que el debat que s’ha obert al voltant del futur de la Colònia Ducal i el seu entorn, al que es contraposa la preservació d’un entorn amb indubtables valors patrimonials i els interessos econòmics especulatius d’un particular, per a nosaltres no té cap discussió, no tot és possible a qualsevol preu.