L’Ajuntament de Tavernes encara la recta final del projecte d’electrificació i urbanització del Polígon del Golfo. Així, la pròxima setmana s’efectuarà la firma de les actes d’ocupació temporal dels terrenys per on transcorrerà la línia elèctrica, el pas previ a l’inici de les actuacions que permetran dotar d’electricitat el polígon industrial.

La futura línia de mitjana tensió (20kv), declarada d’utilitat pública, transcorrerà des de la subestació elèctrica Valldigna del camí del Pla fins al Polígon del Golfo, passant per les partides del Pla, Mançanet, Tol·lo, l’Abelló, Tremuja i el Golfo.

Dita línia elèctrica, d’uns 6 quilòmetres de longitud, estarà soterrada en el seu pas per camins rurals i l’AP-7, i serà aèria quan travesse terrenys agrícoles particulars, tal i com estava previst en el projecte inicial.

El regidor d’Urbanisme, Josep Llàcer, ha assenyalat que «la dotació de llum elèctrica al polígon, permetrà a l’Ajuntament concedir noves llicències i atraure noves empreses que generaran més ocupació a Tavernes».

El projecte d’electrificació del Golfo ha sigut sotmés a 4 exposicions públiques, tant dels tràmits d’impacte ambiental com dels tràmits d’aprovació, sent publicats al tauler d’anuncis, la web municipal i notificat als propietaris.