Edicions del Sud, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Piles, convoca la quarta edició del Premi de Poesia Torre de Piles, corresponent a 2021. Pot participar qualsevol escriptor o escriptora, amb tots els treballs que considere oportuns. El termini de recepció d’originals acabarà el dia 31 de maig. L’acte de publicació del veredicte i del lliurament del premi es farà el primer dissabte d’agost de 2021, al parc de la Torre de Piles, tot just la nit en què se celebrarà el VIII Recital de Poesia i Música en Valencià Torre de Piles.

La dotació del premi consistirà en la publicació de l’obra guanyadora en nombre de 600 exemplars. Els treballs s’han d’enviar, directament o per correu certificat, a Edicions del Sud (c/ Moreres, 22, 46712 Piles).