L’Ajuntament de Barx ha presentat el seu primer Pla d’Igualtat Municipal en una clara aposta per aconseguir que les dones i homes de la localitat siguen iguals en drets i llibertats, acabant amb el masclisme i les diferències de gènere que puguen existir. S’ha realitzat un diagnòstic que permetrá abordar objectius, estratègies i accions a desenvolupar cap a una igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Per al desenvolupament del diagnosi s’ha comptat amb la participació del personal tècnic de l’ajuntament amb la col·laboració del teixit associatiu del municipi i la ciutadania mitjançant enquestes i entrevistes personals. El treball ha estat coordinat i elaborat per la Consultoria d’Igualtat i Equitat Proactives amb la redacció del document.

En el pla es contemplen accions tan importants com l’aplicació de la igualtat de gènere, el tractament de la violència de gènere, la formació amb l’ús del llenguatge no sexista, campanyes de sensibilització i conscienciació per la igualtat entre moltes altres.

El primer pas és inscriure’s a Barx en la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació. El govern local pretén assolir l’objectiu d’avançar cap a la igualtat transversal i poder donar una resposta al compromís amb la població.