Ròtova ha posat en marxa les tasques de voluntariat ambiental, aquest any amb dos grups d’unes tretze persones, gràcies a l’elevada participació. La seua tasca va orientada fonamentalment a la vigilància, la detecció primerenca i la prevenció d’incendis forestals, així com a facilitar informació en cas de detectar comportaments perillosos en este aspecte al llarg d’algunes rutes seleccionades. A més de les tasques ambientals, enguany tindran especial protagonisme les accions de germanor incloent exposicions i visites per als participants. A més, per tal de difondre la seua tasca i fer-la arribar a tota la població, en especial a la més jove, a les xarxes socials municipals es publicaran imatges de les rutes.

Ròtova Dos grups de voluntaris ambientals vigilen el terme per a previndre qualsevol risc d’incendis forestals