Palmera és un municipi amb un paisatge agrari que es caracteritza pel cultiu centenari dels cítrics més emblemàtics del territori valencià i eixa biodiversitat ha afavorit l’hàbitat de diverses aus cantores, algunes de les quals es troben amenaçades per la incidència dels agents contaminants propis dels nostres temps.

Partint d’aquest context, i en consonància amb la seua línia de treball, l’artista Lluïsa Penella i Pons va rebre l’encàrrec de fer un mural a una plaça del nucli antic del poble. «Es tracta de retratar espècies endèmiques posant en valor el seu aspecte ecològic i identitari, donat que, el model de cultiu i la biodiversitat associada a ell conforma una part central de la identitat dels veïns», diu l’artista després d’acabar eixa obra de grans dimensiones.

La forma en la qual la natura i l’ésser humà s’interrelacionen és un eix vertebrador de la seua trajectòria artística. D’aquesta manera, el mural que ha realitzat es defineix per un conjunt de cítrics i aus cantores que presenten una composició pròpia de l’estètica d’un herbari o un animalari.

El mural pintat a Palmera Levante-EMV

Un aspecte rellevant del seu treball és el de comptar amb l’assessorament de les veïnes i agents socials del lloc on va a intervenir, i seguint aquest mateix criteri es van elegir, d’una banda, els pardalets cantors més endèmics de la zona, com ara: el gafarró, el paixarell, la cagarnera, el paproig, el pinsà i el verderol. Per altra banda, al mural també apareixen els grups varietals de cítrics més representatius: l’aranja grossa, el poncil, la llima, la limeta, la taronja de la sang i la mandarina.

Tots aquests exemplars es veuen acompanyats pels seus corresponents noms científics i les accepcions locals més comunes per a anomenar-los, així com per la paleta cromàtica que els caracteritza, que per un costat ajuda a identificar-los.

El projecte s’ha pogut dur a terme gràcies a la iniciativa de l’ajuntament de Palmera, i més en concret del seu alcalde Álvaro Català, l’assessorament de la fundació local Citrus Todolí, dirigida per Vicent Todolí, i especialment del seu director tècnic Óscar Oliveres-Fuster. El projecte ha estat comissariat per Fran Picazo.

«M’agradaria destacar la bona acollida que hem tingut per part dels veïns i les veïnes, que ens han fet sentir membres de la mateixa població, tant a mi com al meu assistent de producció, Arcadi Àngel, la col·laboració del qual ha sigut inestimable. És precisament aquesta forma d’integració i participació local la que ens ajuda als artistes a sentir-se legitimats per a intervenir l’espai públic, sobretot si com és el meu cas, existeix una voluntat de fer un art social i democràtic, amb intenció didàctica que tot el món puga entendre», conclou l’artista Lluïsa Penella.