El Campus de Gandia de la UPV sempre ha tingut la vocació de participar en les iniciatives econòmiques que es duen a terme en el nostre entorn més immediat de la comarca de la Safor. Per exemple, el professorat participa activament en nombrosos projectes d’investigació i transferència amb empreses i administracions públiques, entre les quals destaquem el programa de cooperació Safor Salut 2022 conjuntament amb FAES, la Fundació FISABIO, el Departament de Salut de Gandia i altres institucions.

El nostre Campus necessita i fomenta la col·laboració contínua amb el teixit empresarial i les distintes institucions de l’Administració, a les quals agraïm el suport permanent que ens ofereixen en tots els camps de la nostra activitat formativa, investigadora i de transferència. Els premis FAES, que cada any organitza la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor, ens permeten agrair públicament a algunes de les empreses i institucions la seua implicació amb el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

En aquesta edició, la direcció del Campus de Gandia ha decidit atorgar el premi Campus de Gandia de la UPV a Compañía de Tratamientos Levante, S.L. (CTL Sanidad Ambiental) pel patrocini dels premis final de grau, que cada any s’atorga als millors alumnes, en la titulació de Ciències Ambientals i per la incorporació d’alumnes en pràctiques de distintes titulacions de la nostra universitat lligades a la seua activitat de gestió de plagues i seguretat alimentària.

Volem personalitzar aquest agraïment en Joaquín Bernabeu (Director General de CTL) i en Josep Garcia (Director de recursos humans i qualitat de CTL) per la seua bona disposició cap al nostre Campus de Gandia. Esperem que en el futur puguem obrir noves vies de col·laboració en els camps de la investigació i la transferència.

Des del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València estem molt agraïts a FAES per permetre’ns participar en les seues Trobades Empresarials Gala FAES, on es premia la trajectòria empresarial, la internacionalització empresarial, l’empresa emprenedora, l’empresa socialment compromesa, els reconeixements especials i l’empresa que ha destacat en els últims anys en la col·laboració amb l’Escola Politècnica Superior de Gandia. Aquesta festa, que cada any es fa ressò d’aquelles empreses que han destacat en alguns dels camps que es premien, ens permet mostrar als nostres alumnes el camí que han de seguir en el futur quan acaben els seus estudis en la nostra Universitat.