FotoespaiGandia (FEG) inicia una nova etapa

L'associació inaugura espai amb un treball del fotògraf Paco Martí

Imatge promocional de l'exposició que es presenta

Imatge promocional de l'exposició que es presenta / Paco Martí

Levante-EMV

Fa ja una quinzena d’anys que FotoespaiGandia (FEG) s’iniciava com una associació la funció de la qual havia de ser la d’organitzar actes i esdeveniments al voltant de la fotografia, centrant-se fonamentalment en la fotografia d’autor.

Al llarg d’aquest temps, el FEG ha programat exposicions, conferències i l’edició de publicacions, entre les quals cal destacar la col·lecció Efímer de la qual s’han publicat, fins al moment, cinc volums.

Els primers anys el FEG desenvolupà una intensa activitat en la sala del carrer Nogueres, basada fonamentalment en la programació d’exposicions. Posteriorment, en una segona etapa, mitjançant un conveni, va col·laborar amb l’extensió de cultura de l’Escola Politècnica Superior de Gandia, en les instal·lacions de la qual es programaren exposicions, conferències i projeccions, realitzant-se també cursos de fotografia i fires fotogràfiques. És, tot just en aquell moment, que s’inicià la publicació de la col·leció Efímer, una sèrie de llibres dedicats a recollir la col·laboració entre fotògrafs i escriptors.

Ara, a la mitjania del 2024, s’inicia una nova etapa del FEG en inaugurar un nou espai al Passatge Brunel on es programaran, de manera periòdica, exposicions de fotografia de xicotet format, la primera de les quals mostrarà un treball del fotògraf Paco Martí.

Paco Martí (Castelló de la Plana, 1956) es donà a conéixer en els circuits fotogràfics en la dècada de 1980, participant en diverses exposicions col·lectives i individuals, d’entre les quals cal destacar Joves fotògrafs valencians (Centre Cultural de la Caixa d’Estalvis de València), 40 x 50 x 6 (Espai d’Art Contemporani, València), Amb suport reproduïble (La Nau, Universitat de València), València, Darreres imatges (Sala Arcs, Fundació Caixa de Barcelona, Barcelona), Entre los ochenta y los noventa (Pavelló de la Comunitat Valenciana, Expo ’92, Sevilla), Exposició Internacional d’Ise (Japó), Arco 96, Convivir en Valencia (IVAM), participà en el projecte Visión mediterránea, 12 fotógrafos y El Mediterráneo español (CAM, Múrcia), juntament amb d’altre reixits fotògrafs com Cristina García Rodero, Toni Catany, Koldo Chamorro, Clemente Bernard, Manolo Laguillo o Juan Manuel Castro Prieto. Té obra a diverses col·leccions públiques i privades, entre les quals la Fundació Xarxa Cultural, Fundación Telefónica, IVAM i Bombas Gens.

En aquesta exposició, Paco Martí ens mostra algunes de les imatges més intimistes i poètiques de la seua producció artística. La inauguració de l’espai i de l’exposició serà el dia 30 de Maig a les 19 hores.