Hui 4 de desembre celebrem la festa del Beat valencià Francesc Gàlvez, missioner franciscà i màrtir al Japó. Francesc Gàlvez va nàixer el 1578 a Utiel. Fill de Francesc Gàlvez i de Joana Iranzo, no sabem la data exacta del seu naixement, tot i que com va ser batejat el 15 d´agost, segurament va nàixer un o dos dies abans.

Va estudiar al Col·legi Seminari del Salvador fundat a Utiel pel capellà d´aquesta vila, Gonzalo Muñoz Iranzo.

A principis del segle XVI el papa valencià Alexandre VIè va fundar la Universitat de València, anomenada Estudi General. I va ser axí on va estudiar el jove Francesc, com queda demostrat pel certificat d´estudis del 10 d´abril de 1598, que es conserva al Llibre de Graus de la Universitat de València conservat a l´Arxiu Municipal del Cap i Casal. Aquest llibre ens informa que el subdiaca Francesc Gàlvez va acabar els estudis d´Arts, Lògica i Filosofia amb el professi¡orJosep Roque Rocafull, Doctor en Arts Liberals. Després el jove va estudiar Teologia en el mateix centre, arribant al grau de teòleg amb només vint anys.

El 1598 o l´any següent, Francesc Gàlvez va ser ordenat diaca per l´arquebisbe Joan de Ribera. Sense esperar a ser ordenat prevere, Francesc va vestir l´hàbit franciscà al convent dels alcantarins de València, que el jove va elegir degut a l´austeritat, pobresa i contemplació d´aquest lloc. Segurament Francesc volia seguir l´exemple dels frares Pasqual Baylon, mort el 1592 i del Beat Andreu Hibernon, que morí el 1602.

Francesc va fer la professió el 6 de maig de 1600, i aquell mateix any o el següent, va ser ordenat prevere, ja que a meitat de 1601, des de San Lúcar de Barrameda, el jove eixí a missions. Cal recordar que l´1 de març d´aquell mateix 1601, el rei Felip II, per mitjà d´una cèdula reial concedia a Fra Joan Pobre, llicència per portar a Filipines quaranta missioners. Segons consta em l´Arxiu d´Índies, Fra Joan Pobre i els seus missioners, entre ells Francesc Gàlvez, eixiren de San Lúcar de Barrameda el 28 de juny de 1601. Dos mesos després, el grup de missioners conduit per Fra Joan Pobre, va desembarcar en Sa Juan de Ulúa, el port de Veracruz, al Golf de Mèxic.

Fra Francesc Gàlvez va passar huit anys a Mèxic i després s´embarcà cap a Manila, on va arribar el 1609. El frare d´Utiel va ser destinat al convent de Dilao, als afores de la capital de Filipines, on als seus voltant ja hi havia cristians japonesos que s´havien convertit al cristianisme.

Francesc Gàlvez va estudiar japonès per preparar-se a la seua nova missió. Aquesta inculturatzió del franciscà valencià, hauria de ser un exemple per als capellans i les religioses que, malgrat saber la nostra llengua, la continuen arraconant de la litúrgia. Una vegada preparat, el 1612 Francesc va ser enviat al Japó a predicar la fe a aquell poble. L´any següent, a l´hospital per a leprosos d´Asakusa, Francesc es va infectar de lepra.

El 27 d´octubre de 1614, i degut a un decret imperial, Fra Francesc hagué d´abandonar el Japó i tornà a Manila. Amb ganes d´entrar novament al Japó, on ja hi havia una xicoteta comunitats de cristians batejats per ell, el 1618, com que no va ser acceptat al vaixell, Francesc es va disfressar d´esclau negre, untant-se la cara, les mans i els peus amb betum. D´aquesta manera i com a remer del vaixell, i després d´una llarga travessia, plena de dificultats, Francesc arribà de nou al Japó on va continuar l´evangelització d´aquest poble.

Traït per un bonze, Francesc va ser empresonat i per fidelitat a Jesucrist, el 4 de desembre de 1623 va ser cremat viu a Yedo, juntament amb altres cinquanta-un cristians. Fra Francesc Gàlvez va ser beatificat pel papa Pius IXè el 7 de juliol de 1868.