Per què conviuen en el món el fam i l'obesitat? Per què mor tanta gent de malalties que tenen cura? Per què les dones segueixen guanyant menys que els homes pel mateix treball? A aquestes i moltes més preguntes responen el quasi centenar de recursos per a la comunitat educativa continguts en la plataforma online «Operació Rubik», que han tret la Coordinadora Valenciana d´ONGD i la Generalitat Valenciana.

La plataforma Rubik inclou tot tipus de materials didàctics -des de guies i unitats didàctiques a maletins pedagògics, propostes de formacions per a AMPA, jocs, contes, còmics, audiovisuals, exposicions, articles, informes i llibres- per a treballar en l'aula i fora d'ella set àrees temàtiques: pobresa i desigualtat; pau, migracions, persones refugiades i interculturalitat; alimentació i consum; salut; educació de qualitat; igualtat de gènere; i sostenibilitat ambiental. És a dir, es tracta d´una eina digital per a fer consciència.

«A les aules es plantegen moltes vegades preguntes que ens costa respondre. Per açò, posem a la disposició de tota la comunitat educativa materials creats per 26 ONGD valencianes, adaptats al context valencià, amb els quals es pretén respondre al repte de reforçar el treball curricular entorn de realitats socials, econòmiques i ambientals molt complexes, com el canvi climàtic, la vulneració dels drets humans, l'acumulació de la riquesa i l'augment de la desigualtat», explica Encarna Durán, portaveu de la Coordinadora Valenciana d´ONGD en matèria d'educació.

Els materials disponibles són vàlids per a totes les etapes formatives, des d'infantil fins a la Universitat i l'Educació per a Adults, i incorporen metodologies innovadores i participatives. A més, a través de la plataforma es podrà accedir i participar en nou xarxes creades per docents, AMPA, alumnat i ONGD, en les quals es treballen aquestes àrees temàtiques.

«El nostre objectiu va més enllà de facilitar recursos per a abordar qüestions que, en molts casos, són autèntiques emergències socials. També volem oferir eines per a una participació i un diàleg constructius, que ens permeten fer front com a societat a les causes de la pobresa, la desigualtat i l'esgotament dels recursos i la destrucció dels ecosistemes, entre altres qüestions», afegeix Durán.