Kasarani és un dels subcomtats de la capital de Kenya amb major nombre de refugiats procedents de la República Democràtica del Congo. Fins allí arriben cada dia milers de persones que fugen de la violència i l'alarmant situació sanitària, agreujada encara més per l'epidèmia d'ébola que assota el nord del seu país d'origen. Farmamundi acaba d'iniciar, amb el suport de la cooperació valenciana, un projecte de cinc mesos per a millorar l'accés a serveis de salut en els assentaments informals de Nairobi.

En este sentit, amb l'objectiu de garantir l'accés als fàrmacs de qualitat entre la població refugiada de Kasarani i assegurar la disponibilitat dels tractaments adequats a les persones ateses, es preveu proveir de medicaments essencials genèrics i específics el dispensari del centre de salut, que ha de donar assistència a 97.582 pacients.

A més, gràcies al suport financer de la Generalitat Valenciana, el projecte preveu l'articulació de dos dispositius mòbils d'atenció sanitària per a atendre un mínim de 1.600 persones, prioritzant xiquets i xiquetes, dones embarassades, en període de lactància, persones que viuen amb VIH i SIDA i malalts crònics, tal com explica la responsable d'Acció Humanitària i Emergències de Farmamundi, Tania Montesinos. «Per a això, s'inclouran proves de VIH i malària, control del sucre en sang, control nutricional i immunització de xiquets, atenció prenatal, planificació familiar, servei de counselling i també d'administració de medicaments per a aquells pacients que requerisquen d'un tractament específic», detalla.

Més població refugiada

Actualment, només una de cada tres persones en situació de desplaçament viu en camps de refugiats. «Estem assistint a la consolidació d'un flux creixent de població refugiada que s'estableix a Nairobi. En els últims anys, la ciutat està rebent a 43.517 refugiats procedents de la República Democràtica del Congo, 30.288 dels quals viuen a Nairobi, és a dir, un 69,60 %. La majoria són dones i xiquets, molts dels quals travessen fronteres no acompanyats. Això ens obliga a prestar una especial atenció a les persones més vulnerables», explica Montesinos.

Per a això, Farmamundi, en coordinació amb l'ONG local Foundation for Health and Social Economic Development Africa (Hesed - Africa), distribuirà complements nutricionals, amb èmfasis en dones embarassades i lactants i la població infantil menor de 5 anys. En concret, s'estima que 900 famílies rebran suport nutricional, compost per un lot de 6 quilos d'una mescla de farina de dacsa i soja, altament nutritiva i molt eficaç com a complement nutricional. També s'identificarà a les dones embarassades i xiquets i xiquetes, i es farà costat a les seues famílies, perquè establisquen una rutina que permeta atenuar la seua situació de desnutrició. Igualment, es repartiran, durant estos cinc mesos d'actuació articles de primera necessitat entre els nuclis familiars més castigats.