Dins del marc de la Iniciativa Solidària llançada per l'equip ciclista Caixa Rural-Seguros RGA el 2019 passat en favor dels programes d'Infància en Risc i Família de la Creu Roja, l'Assemblea Local de València de la Creu Roja tenia previstes fer diverses activitats en col·laboració amb Caixa Popular, Caixa Rural d'Algemesí, Caixa Rural de l'Alcúdia i Caixa Rural d'Albal, davant la situació d'alarma generada pel coronavirus, es van adoptar mesures urgents per a respondre a l'impacte social que s'havia produït en la societat i atendre així les necessitats derivades de la protecció a les famílies davant les conseqüències de la pandèmia.

El Grup Caixa Rural va oferir a la Creu Roja la possibilitat d'aplicar els fons destinats a les activitats previstes per a la Iniciativa Solidària en favor dels projectes d'Infància en Risc i Família, a les accions que es consideraren més necessàries i urgents dins d'estoss programes de la Creu Roja.

Amb la finalitat de pal·liar l'impacte en els menors de la disminució d'ingressos econòmics i de l'empitjorament de la situació de vulnerabilitat de les famílies en situació d'exclusió social, s'han fet lliuraments de productes d'higiene i alimentació infantil.

Des del projecte d'intervenció familiar amb infància en risc s'han dut a terme intervencions d'orientació educativa encaminades a pal·liar la falta de mitjans o de temps i la capacitat dels pares per a prestar aquest suport. També s'ha fet un seguiment social a persones majors d'edat amb menors a càrrec seu.

D'altra banda, s'ha fet lliurament de material escolar a menors amb la finalitat de disminuir la bretxa educativa i la desigualtat d'oportunitats derivades de l'impacte econòmic que ha suposat l'emergència sanitària en l'economia familiar.

Finalment, s'han fet lliuraments de material didàctic amb la finalitat de donar continuïtat al curs escolar facilitant-hi els recursos necessaris.