Caixa Popular ha obert la convocatòria d’ajudes a ONGD i entitats socials per finançar projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament. Les ajudes són fruit de la campanya solidaria «Un dia de Salari», on l'equip humà de la cooperativa de crèdit dóna voluntàriament un dia del seu salari i Caixa Popular aporta una quantitat equivalent al total recaptat.

Esta iniciativa la promou any rere any el Grup de Cooperació de Caixa Popular, integrat per un equip de persones voluntàries del col·lectiu de treball de l’entitat que tenen com a objectiu fomentar i difondre els valors de la solidaritat i la intercooperació entre l’equip humà de la cooperativa.

Les ajudes es destinaran íntegrament a associacions, ONGD o qualsevol altra forma associativa legalment constituïda i sense ànim de lucre que presenten projectes per treballar la cooperació al desenvolupament. És valorarà positivament que siguen en fórmula cooperativa, i que aborden qüestions de gènere, infància, autosuficiència alimentària, sanitària o educativa i medi ambient.

El termini de presentació de projectes és fins al 18 d’octubre i ha de fer-se mitjançant la web www.grupdecooperacio-caixapopular.es.

Cada projecte presentat haurà de tindre un estudi de la situació actual de la zona i de la problemàtica que és pretén abordar així com l'experiència complementària que l'organització tinga. També es tindrà que aportar informació relativa a la pròpia associació o organització.