La Llar Mare de Déu dels Desemparats i del Innocents de Cáritas compleix un any. Posat en marxa en desembre de 2019 per l’Arquebisbat de València i gestionat per l’ONG du un any d’activitat amb el pas de 37 menors d’edat, d’entre 15 i 18 anys, per les seues instal·lacions. La Llar forma part del Servei Públic de Serveis Socials de la Generalitat Valenciana.

Amb este nou projecte, Càritas Diocesana de València ha creat un recurs d’acolliment residencial que possibilita un entorn de convivència segur, inclusiu i obert a la diversitat i en el qual es possibilita l’equitat en l’accés als drets, la igualtat de tracte i oportunitats, la participació activa en les decisions que els afecten, un abordatge integral de tots els àmbits vitals i socials, així com la promoció d’oportunitats d’emancipació i vida independent.

Necessitat social urgent

Càritas Diocesana de València, ha volgut donar resposta «a esta necessitat social, urgent i dolorosa, que és la situació de risc i desemparament en la qual es troba un gran nombre de menors que per diverses circumstàncies no tenen cobertes les seues necessitats més bàsiques, ni tenen possibilitats d’aconseguir un desenvolupament personal i social adequat», segons explicatel bisbe auxiliar de València, Arturo P. Ros, que ha estat al capdavant de la posada en marxa del centre.

Projecte humanitzador

La llar és un centre d’acolliment residencial de menors a Torrent, que impulsa un model humanitzador sense deixar d’aprofitar les bones pràctiques existents en este sector i, sobretot, l’experiència de Càritas en l’àmbit de l’acció social. El centre està pensat com una llar per a estosmenors d’edat que els ofereix acolliment i convivència, allotjament i manutenció, suport educatiu i atenció integral personalitzada, en un ambient familiar i que està orientat a la integració social i la incorporació laboral.

El centre s’ha organitzat en una comunitat de llars integrades en una mateixa estructura, que comparteixen una sèrie de serveis enfocats a la preparació a la vida adulta i incorporació social i laboral, on el punt de partida del projecte global és el respecte a la realitat i singularitat dels menors. Este és un factor clau que tracta de construir un projecte competencial assolible, personal, únic i integral, que procure la seua autonomia i participació digna en la societat. Des de la seua posada en marxa, el centre ha rebut el suport de diferents persones i organitzacions civils i religioses de la societat valenciana.