La seua associació és una de les seleccionades per a ser finançada amb la campanya solidària «Un Dia de Salari», una iniciativa on l’equip humà de Caixa Popular dóna voluntàriament un dia del seu salari i l’entitat ha aportat, a més, el doble de la quantitat recaptada. Este any l’import s’ha destinat, per una banda, a la sanitat pública valenciana per a la compra de material sanitari i, d’altra banda, a entitats socials que treballen la cooperació al desenvolupament. El projecte «Empoderament familiar» d’Acatur ha obtés 3.000 euros dels 53.328 recaptats, amb els quals l’entitat que dirigix Beatriz Curats atendrà els menors de la comarca d’Utiel-Requena amb necessitats especials i les seues famílies perquè tinguen eines que els ajuden a millorar la seua qualitat de vida.

Quan i per què es va crear l’associació Acatur?

La nostra associació es crea l’any 2015 i al següent any s’autoritza el centre d’atenció primerenca, Catur, el qual és titularitat de la pròpia associació. L’associació ha participat activament en el desenvolupament de l’atenció primerenca la nostra localitat, Utiel, promovent el reconeixement del dret de tots els xiquets i xiquetes̃de 0 a 6 anys a rebre eixa atenció́específica. El fet d’iniciar el projecte és perque moltes de les famílies de la nostra comarca, Utiel-Requena, que necessitaven el servei, el qual és totalment subvencionat des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’havien de desplaçar a València, suposant una despesa elevada en quilometratge o fins i tot denegar este servei per als seus fills.

Quantes persones esteu implicades en el projecte?

La junta directiva està formada per tres persones i en l’equip de professionals amb el qual compta el centre som cinc terapeutes d’atenció primària, cadascun especialista en una de les àrees de desenvolupament de la infància. A més, comptem amb una administrativa que ens ajuda en tota la gestió i tramitació de l’associació i amb la conselleria. L’associació també compta amb la contractació d’una terapeuta ocupacional la qual reforça la intervenció realitzada amb les famílies, a més d’oferir sessions d’integració sensorial i el taller d’habilitats socials.

Quines són les principals dificultats a les quals vos enfronteu en el vostre dia a dia?

Algunes de les dificultats amb les quals ens trobem són les situacions en les quals les famílies, malgrat ser de pobles pròxims, no compten amb els mitjans necessaris per a desplaçar-se i som els professionals els que hem de desplaçar-nos fins al seu entorn i realitzar allí esta intervenció. El cost d’estos desplaçaments és elevat i és la pròpia associació la que es fa càrrec de costejar-los amb fons propis o ajudes com la de Caixa Popular.

Què ha suposat l’aportació dels treballadors de Caixa Popular per a la vostra organització i en quantes famílies ha tingut impacte?

El total de famílies per a les quals estem autoritzats actualment per a atendre és de 65, dins d’estes famílies es prioritzarà per a realitzar desplaçaments les famílies sense recursos per a arrivar al centre.

Com ha afectat l’actual situació sanitària amb l’atenció als menors i famílies amb qui treballeu?

Els equips de protecció sanitaris a vegades dificulten la intervenció realitzada amb els menors i amb algunes famílies amb discapacitat, sobretot en l’àrea del llenguatge. A nivell social també hem reduït el número de persones presents en la sessió, siguent la majoria de les vegades un únic cuidador. A nivell administratiu s’han hagut de realitzar justificants d’assistència al centre, pel tancament perimetral d’Utiel i pel toc de queda.

Quins són els vostres propòsits per al 2021?

La continuïtat del servei d’atenció primària a totes les famílies, sent realment un servei universal i accessible per a tots al marge de la situació econòmica en la qual es troben. Ampliar l’oferta de teràpies i tallers com a associació perquè tots els xiquets menors i majors de 6 anys puguen seguir i complementar els seus tractaments amb altres teràpies, beneficiant-se d’ajudes per a poder costejar-les.

Com pot aportar la societat al vostre projecte i quina seria la principal motivació per a fer-ho?

Primerament fent-se socis, ja que a major número de socis més impacte sobretot per a l’obtenció d’ajudes. D’altra banda, qualsevol donatiu que ens ajude com a associació a sufragar les despeses no subvencionables des de la conselleria.