A principis de 2020, Creu Roja posava els fonaments del que seria la major operació de tota la seua història quant a mobilització de recursos, capacitats i persones. Davant l’incipient impacte de la covid-19, l’organització humanitària intensificava la seua activitat amb les persones més vulnerables a través d’iniciatives com una campanya especial de seguiment telefònic a 400.000 persones dels seus programes, identificades com especialment vulnerables davant el virus, amb la finalitat d’informar, ajudar i detectar noves necessitats.

Creu Roja posava a la disposició de les autoritats sanitàries tots els seus recursos humans i logístics, acompanyant a personal sanitari, recollint mostres, traslladant a persones afectades i oferint també els seus equips de suport psicosocial. Activava campanyes de comunicació i de sensibilització en tots els seus canals, oferint a tota la societat cursos oberts i gratuïts sobre la covid-19 i reforçava la seua distribució d’aliments i kits de primera necessitat.

De manera simultània, l’organització humanitària dissenyava i preparava un pla integral capaç de respondre a l’impacte d’un virus que començava a afectar a tots els àmbits i a totes les persones, una resposta que contemplava 6 àrees d’actuació: Socors, Salut, Inclusió Social, Educació, Ocupació i Medi Ambient.

A la Comunitat Valenciana, Creu Roja ha superat les seues previsions inicials en un 41 % en complir-se un any de l’inici de l’emergència, passant a atendre a prop de 600.000 persones en el conjunt de les tres províncies (més de 44.400 persones a Castelló, més de 270.500 a Alacant i més de 273.100 a València).

«La dimensió de la resposta oferida per Creu Roja a la Comunitat Valenciana va ser molt més allà de l’inicialment previst», va recalcar el president autonòmic de Creu Roja, Rafael Gandia. Això ha sigut possible «gràcies també a la sensibilitat de milers de ciutadans i empreses que van oferir una donació, econòmica o en espècie, per als col·lectius que van patir en major mesura l’impacte de la pandèmia», va afegir.