El projecte «Barris Oberts» executat al barri valencià de Malilla proposa revitalitzar el barri i fer-ho d’una forma compromesa i lúdica. Compromesa amb la convivència pacífica i la igualtat al barri, també a nivell global. Lúdica mitjançant activitats, trobades i reunions que, enguany, ateses les circumstàncies de pandèmia per covid-19 han hagut de ser constantment repensades i ajustades a la realitat.

Però tot i això, i tot i que han estat temps durs i de molta feina per a les associacions de Malilla que han redirigit la seua activitat cap a la constitució ràpida d’un banc d’aliments i altres menesters d’ajuda directa i assistència al veïnat de barri, el projecte «Barris Oberts» s’ha pogut realitzar.

Ser barri no és tasca senzilla i dinamitzar, menys. Implica, primer, a persones disposades a perdre la por a denunciar les mancances o precarietats que no permeten tindre una vida plena en comunitat. Si bé això ha estat molt ben canalitzat al principi per l’Associació de Veïns des dels anys 70, a dia d’avui és esperançador veure moltes més agrupacions i entitats, algunes conformades per joves, lluitant per un barri més humà, més cooperatiu, cohesionat i més pacífic. En segon lloc, implica també organitzar-se. La qual cosa comporta a definir objectius, metes a mitjà i llarg termini, accions o activitats, creació de grups de treball, difusió.

Però sobretot, implica informar-se. En definitiva, fer ús de la memòria col·lectiva per aconseguir un sentiment identitari de barri o comunitat. I és precisament això el que el projecte «Barris Oberts» ha treballat al barri durant l’últim any.

Algunes accions específiques dutes a terme dins del programa del projecte són un recorregut històric realitzat, primer, per xiquets i xiquetes del CEIP Rafaél Mateu Càmera i, en segon lloc, per diferents persones que formen les associacions i col·lectius de barri. L‘itinerari va permetre conèixer, per mitjà del diàleg amb les veïnes i veïns de barri, com era Malilla abans i quines persones de l’època desenvolupaven un paper important per a la tranquil·litat de barri.