La Fundació Fontilles, entitat valenciana que des de 1909 treballa per la salut de col·lectius vulnerables, va atendre l’any passat més de 787.000 persones a Espanya i la resta del món en plena expansió de la covid-19, d’acord amb les dades de la memòria d’activitats de 2020 recentment aprovada pel seu patronat. «La pandèmia i les seues conseqüències ens ha demostrat la importància de la salut i la necessitat de no deixar a ningú arrere, reafirmant la importància de la missió de Fontilles de portar salut i atenció a les persones més vulnerables des del local fins al global», ha afirmat sobre este tema el president de l’organització, Juan Lorca.

En l’àmbit local, el Sanatori San Francisco de Borja, donar en la Vall de Laguar, va donar atenció soci-sanitària a 216 persones: 117 pacients crònics o amb discapacitat a l’Hospital Ferris de mitjana i llarga estada, especialitzat en rehabilitació postoperatòria i cures pal·liatives; 82 majors amb algun grau de dependència en el Centre Geriàtric Borja; i 17 persones en el Centre Nacional de Referència en Lepra, 13 d’elles residents i altres 4 de manera ambulatòria, derivades pels serveis de salut de diverses comunitats autònomes després d’haver contret la malaltia.