Quan i per què es va crear la vostra associació?

La Fundació DASYC naix a València l’any 1994 amb un projecte de suport escolar en el barri de la Malva-rosa. Després de 27 anys de treball també som presents a Alacant, Castelló i Palma. La Fundació DASYC és una entitat sense ànim de lucre creada amb l’objectiu d’ajudar a les persones més vulnerables de la societat.

La nostra missió és previndre l’exclusió social entre els col·lectius de menors, tercera edat, dona, família i població adulta en risc d’exclusió, així com promoure el voluntariat i contribuir al fet que millore la societat a través de l’impuls i suport a tota classe de projectes i activitats de caràcter educatiu, de formació, cultural, assistencial i sanitari. La finalitat dels nostres projectes és pal·liar les situacions de soledat, previndre el fracàs escolar, afavorir la integració social i la igualtat d’oportunitats i promoure l’envelliment actiu i saludable.

Quina és la principal finalitat del vostre programa JUNTAS+?

Augmentar la seguretat i l’autoestima de dones en risc d’exclusió social, així com desenvolupar el seu potencial i/o reparar diferents funcions que puguen aconseguir la integració inter i intrapersonal i conseqüentment aconseguir una millora significant en la seua qualitat de vida. També treballem amb elles nous estils d’afrontament, i resolució de problemes, les habilitats socials i diferents estils de comunicació.

D’on naix la idea de crear-lo?

Naix de les necessitats que detectem en els nostres programes de capacitació i inserció laboral amb població adulta.

Quin impacte tindrà l’ajuda de Caixa Popular en el projecte?

Oferir almenys a 25 dones en risc o situació d’exclusió social, una oferta formativa que els garantisca rebre ensenyament de qualitat, gratuïta i que els facilite adquirir habilitats i eines que podran aplicar en la seua vida diària.

Totes rebran una atenció individualitzada i personalitzada en funció de les seues necessitats, interessos i expectatives.

Com s’aconsegueix dotar d’aquesta formació de qualitat i gratuïta a dones en risc o situació d’exclusió social?

A través d’una entrevista inicial a cadascuna de les dones i beneficiàries del nostre projecte, a través de la qual personalitzarem i consensuarem amb elles l’itinerari que seguiran. A partir d’ací començaren la seua formació i nosaltres els acompanyarem, guiarem i orientarem durant tot el procés.

A quin nivell espereu aconseguir canvis?

A tots els nivells però especialment a nivell personal, emocional, social, familiar, laboral.