Amb més de 50 anys de militància a les esquenes, l’Associació de Veïns de Torrefiel s’ha convertit en un referent de l’associacionisme veïnal al territori valencià. Adaptant-se als temps i buscant sempre la cohesió i el treball en xarxa, actualment l’associació està més viva que mai tot i la pandèmia.

Com naix la idea de «Cohesión a través de la innovación digital»?

«Cohesión a través de la innovación digital» naix d’un projecte de l’AVV Torrefiel en marxa des de fa set anys i que té com a finalitat apropar a les diferents associacions i entitats de Torrefiel entre sí. Que es coneguen i treballen en xarxa. Açò ho vam començar a fer en 2014, però per la pandèmia hem hagut de canviar radicalment la forma de comunicar-nos entre nosaltres.

I és ací on entra la «innovació digital»?

En els temps actuals necessitem vies de comunicació digitalitzades, per açò hem desenvolupat una eina visual a través de la qual s’ha reflectit a associacions i a entitats des d’un enfocament de recursos socials. Ací és on entra el projecte «Cohesión a través de la innovación digital» i la subvenció per a projectes Interassociatius.

Com es planteja el projecte per a assolir els objectius marcats?

En un inici es va fer editant la Guia de Recursos Socials de Torrefiel, una guia que recopilava totes les entitats socials del barri i agilitzava a les persones del barri la tasca de trobar serveis i recursos. Esta guia va generar un augment exponencial de la col·laboració entre entitats i associacions del barri per a intercanviar els seus recursos i es va crear la Xarxa Social de Torrefiel, que va ser la primera introducció del projecte al món digital. A causa de la pandèmia, l’entorn digital ha guanyat molta importància ara a l’hora de treballar el projecte.

En què consisteix la Xarxa Social de Torrefiel?

És una plataforma que integra a totes les associacions i entitats amb capacitat operativa. En un principi, els objectius principals eren la seua exposició visual i la distribució en xarxes socials per arribar a més veïns i veïnes. Tot i la vessant digital, les reunions es realitzaven de forma presencial fins que arribà la pandèmia i tinguerem que recórrer a suports digitals com les videoconferències. Açò ens va permetre afavorir la presència de les entitats i aconseguir més agilitat.

L’Associació de Veïns i Veïnes de Torrefiel porta molts anys promovent la col·laboració entre associacions i institucions i marcant l’agenda del barri. Què caracteritza a l’associació?

El seu compromís amb el barri i amb els seus veïns i veïnes. Des de l’associació atenem, assessorem i ajudem a tothom, estiga o no associat. Les persones que s’associen ho fan únicament pel seu compromís de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes i del barri en general.

Per què creieu que és tant important el treball en xarxa?

Sempre hem pensat que una entitat, una associació, etc., per molt que actue de forma presencial, no pot assumir tots els objectius i necessitats d’un barri com Torrefiel, amb més de 26.000 habitants. Per açò, indubtablement, el camí és la col·laboració. Col·laborant s’ha obert un ampli ventall de possibilitats i s’evita solapar els recursos i el coneixement dels altres.

I la col·laboració ha set clau des dels inicis de l’associació, fa més de cinquanta anys..

L’Associació de Veïns de Torrefiel es va constituir el 1964, en plena dictadura franquista, com a aglutinador de les reivindicacions dels veïns i veïnes. Torrefiel va ser un barri creat de manera ràpida per a treballadors, acollint a obrers i obreres d’arreu, i hi havia per tant una falta total de planificació en instal·lacions urbanes de tot tipus, que en aquella època no tenien cap mena d’interés pel govern, així que necessitàvem col·laborar per tirar endavant el barri.

Quins èxits en destacaríeu de tots estos anys?

L’associacionisme veïnal al barri va fer possible que hi haguera enllumenat públic i canalitzacions. També va fer possible convertir solars desaprofitats en parcs i la construcció de col·legis i instituts, que si no hagueren tardat molt més en arribar. En definitiva, l’associacionisme veïnal a Torrefiel ha fet possible construir el barri, i fer-ho millorant la qualitat de vida de les persones que l’habiten.