La mesura i validació de l’impacte social de les organitzacions aporta transparència a la necessària rendició de comptes i dels resultats aconseguits. EQA, entitat internacional de certificació, verificació i inspecció i amb més de 20 anys de trajectòria, ha verificat l’impacte generat per la Fundació Nova Feina en l’últim any.

EQA ha verificat els indicadors d’impacte del servei d’inserció laboral de Nova Feina en l’últim exercici, situant-se entre les primeres entitats valencianes del sector social que verifiquen els seus resultats d’impacte amb aquesta metodologia i llançant els següents resultats: un total de 581 persones han sigut ateses en els serveis d’inserció, donant com a resultat 497 itineraris d’inserció completats, 152 persones formades i 247 noves treballadores en el mercat laboral, de les quals, 26 mantenen la mateixa ocupació 6 mesos després.

La Fundació Nova Feina en la mesura del seu impacte està començant a aplicar la metodologia desenvolupada per EVPA (European Venture Philantropy Association) que estableix un marc de referència lògic organitzat. Este model permet desenvolupar la cadena de valor de l’impacte de Nova Feina que estableix els recursos, activitats, i resultats, que permeten definir el nostre impacte social.