Amb quina finalitat es va crear l’associació Escoles Solidàries?

Escoles Solidàries és una ONGD que vol contribuir mitjançant l’educació a la construcció d’un món més humà, perque creiem que l’educacióé s un dret fonamental de totes les persones i un factor clau en la conquesta dels Drets Humans, en la consolidació de la democràcia i al progrés humà i social; és una via insubstituïble perquè totes i cadascuna de les persones aconseguim la responsabilitat del nostre desenvolupament integral i unes relacions de respecte i equitat entre nosaltres i entre tots els pobles; es treballa a l’escola, però que és tota la societat que educa, sent cada individu el subjecte del seu procés. I entenem l’educació com un procés, sempre obert, individual i col·lectiu, cap a la plenitud personal i comunitària, en un model integrador, participatiu i solidari, propi de la construcció d’una cultura de pau; i com un servei públic prioritari, de qualitat, integrador i transformador, que treballa per a la participació, l’equitat, la sostenibilitat, el diàleg i la llibertat.

Quins èxits heu aconseguit fins al moment?

Intentem promoure la transformació de les comunitats educatives, fomentant l’educació en valors solidaris i compartint coneixements, experiències i recursos, a través de projectes de sensibilització com: XarCES, jornades d’intercanvi d’experiències educatives; difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible als centres educatius, participant en les Trobades per la Llengua, SAME, etc. Aspirem a la defensa i promoció del dret a l’educació per a tothom sense distinció. A través de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament a Centreamèrica, com beques solidaries per a Secundària, formació del professorat, alfabetització d’adults, dotació de materials e infraestructures a les escoles.

Quines són les principals dificultats a les quals vos enfronteu?

Fer front a les corrents soci-econòmiques que promouen l’individualisme i el consumisme, i que incrementen la pobresa i les desigualtats. L’excessiva burocratització de l’accés al finançament de projectes de cooperació.

Què ha suposat l’aportació dels treballadors de Caixa Popular per al vostre projecte i quin impacte ha tingut?

Esta aportació finançarà en part, la traducció del castellà al dialecte maia C’hortí, les llibretes de l’alumne del projecte d’alfabetització d’adults i seguretat alimentària, que estem implementant a Amèrica Central. L’impacte d’esta acció tindrà repercussió en el futur doncs, un cop realitzat la traducció amb els enfocaments metodològics i filològics corresponents en aquesta edició, n’hi haurà prou amb la impressió de noves llibretes traduïdes en edicions futures.

Quins són els pròxims reptes que voleu aconseguir?

A la Comunitat Valenciana dins de l’educació formal, continuar amb la sensibilització dels diferents aspectes arreplegats al Objectius de Desenvolupament Sostenible com: igualtat de gènere; respecte als migrants; consum responsable; i foment de l’educació de qualitat. En cooperació internacional, proporcionar ajudes tècniques, materials i humanes per millorar les condicions de l’ensenyament (infraestructures, equipaments) i l’accés a l’educació allà on es necessite i particularment en els països hispans i entre els immigrants necessitats.