Com naix el treball conjunt entre la Unió Musical i el Cullerot?

Arran del confinament i la declaració de l’estat d’alarma, va nàixer en Alaquàs un moviment de voluntariat amb el nom Coronavirus amb Cor, en el qual participàrem persones de moltes associacions, entre elles la Unió Musical. Algunes persones de la UMA férem repartiment d’aliments i vals de compra i altres vàrem atendre telèfons i altres tasques des de casa. Teníem el centre d’operacions en el Cullerot. En octubre de 2020 i després d’haver fet 800 compres i repartit 3.000 lots d’aliments, membres de Coronavirus amb Cor decidiren constituir una nova associació solidària i per a canalitzar a part del voluntariat, Cor de Vila, i membres de la UMA i el Cullerot ens vàrem integrar en la directiva. Amb la convocatòria dels Premis Interassociatius de la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Ugarte, vàrem elaborar un projecte per a treballar en dos vessants: l’alimentació saludable i de proximitat, com a forma de lluitar contra les desigualtats i contra el canvi climàtic, i les accions contra la bretxa digital educativa.

Quins èxits heu aconseguit fins al moment?

El principal èxit és haver pogut desenvolupar el projecte en mig d’una pandèmia. A més, considerem un èxit que en cada nova activitat que proposem creix la participació de les famílies a les quals ens dirigim, famílies que s’han vist afectades socialment i econòmicament per la pandèmia, moltes d’elles nouvingudes. Un altre gran èxit és que els nostres cursos d’alimentació saludable tenen un alumnat d’entre 30 i 40 persones cada mes i estem treballant molts temes com la proximitat, la nutrició o les compres en els xicotets comerços.

Quines són les principals necessitats a les quals vos enfronteu?

La primera és que la pandèmia ha generat una greu ferida social i econòmica en una societat que encara que no s’havia recuperat de la crisi de 2008 i que està immersa en una situació d’emergència climàtica. L’eixida cap a una societat més justa i amb més drets requereix un gran pacte social en el qual, a més de l’administració pública i els agents socials tradicionals (patronal i sindicats), hem d’estar també el moviment ciutadà que vol implicar-se. Les principals dificultats que trobem són, de vegades, barreres burocràtiques i legals que dificulten la nostra acció o les mateixes restriccions que imposa la pandèmia.

Què ha suposat l’aportació dels treballadors i treballadores de Caixa Popular per al vostre projecte i quin impacte ha tingut?

Si amb el Premi Interassociatiu 2021 havíem pogut posar en marxa els dos projectes principals nostres i altres complementaris, l’ajuda que ara ens ha arribat de la iniciativa «Un dia de salari» ens permetrà impulsar tota una sèrie d’activitats complementàries, algunes singulars, que suposen un impuls qualitatiu al nostre projecte.