Amb motiu del Dia Internacional de l’Educació, Aldees Infantils SOS alerta de la inequitat del sistema educatiu i de com les condicions socioeconòmiques de les famílies tenen ara un impacte més gran en l’aprenentatge dels seus fills i filles. L’organització d’atenció directa a la infància treballa per garantir el dret de xiquetes i joves que han perdut la cura parental o estan en risc de perdre-la a una educació de qualitat i els proporciona tots els suports necessaris, des de la primera infància fins a leducació superior o la formació tècnica i professional.

En este sentit, l’entitar insisteix en què la inequitat del sistema educatiu al nostre país s’ha accentuat a causa de la pandèmia. Tant la taxa d’abandó escolar primerenc —del 16 %—, que és una de les més altes d’Europa, com la taxa de fracàs escolar, són superiors a xiquets i adolescents que viuen a llars amb rendes baixes. I l’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil entre estos menors de famílies amb menys recursos econòmics és de només el 26,3 % enfront del 62,5 % de les classes mitjana i alta. «La bretxa digital, les limitacions de recursos i capacitats per donar suport a l’aprenentatge a casa i les dificultats de conciliació comprometen el dret a una educació de qualitat d’una part de la infància al nostre país i condicionen el futur», asseguren des de l’organització. En aquest context, es treballa per garantir el dret a una educació de qualitat. Des de l’Educació Infantil fins a la Formació Professional o Superior, l’organització posa els mitjans necessaris per compensar les desigualtats.

Així, només quatre de cada deu xiquets de zero a tres anys accedeixen a l’escola infantil al nostre país. Al voltant de 350 acudeixen cada any als cinc centres d’educació infantil amb què compta l’organització. S’afavoreix el desenvolupament dels petits i s’acompanya les famílies, essent un primer esglaó en la prevenció de conjuntures de risc. D’altra banda, per tal de reduir la bretxa educativa, Aldees facilita des de tots els seus programes dispositius electrònics i accés a Internet a adolescents en situació de risc i proporciona reforç escolar als alumnes, així suport a les famílies perquè també puguen acompanyar els fills en el procés d’aprenentatge.

A través del projecte Espai de Canvi, als centres de dia de Aldees Infantils també es treballa amb alumnes que han estat expulsats de forma temporal dels seus centres educatius. D’una banda, se’ls ajuda a reflexionar i comprendre les conseqüències dels seus actes i fer-se’n responsables, oferint-los eines que els ajuden a resoldre de manera positiva conflictes interpersonals. De l’altra, es continua amb les tasques escolars perquè quan acabe la sanció i tornen a classe no es queden enrere. L’organització també acompanya els joves en tot el seu itinerari formatiu, disposa de beques de segona oportunitat per a joves emancipats dels seus programes que vulguen reprendre els estudis i compta amb dos Programes Professionals de Cuina i Automoció adreçats a joves que han abandonat el sistema educatiu i es troben sense escolaritzar i amb dificultats per accedir al mercat laboral.